Bestyrelsesmedlemmer

Hele bestyrelsen kan kontaktes via bestyrelsen@hf-enghave.dk

Formand (2023)
Henrik Rasmussen, have 6, Mobil: 61 65 55 45, formand@hf-enghave.dk

Kasserer / Havesalgsansvarlig (2024)
Jørgen Dahlsgaard, have 48, Mobil: 29 89 44 56, kasserer@hf-enghave.dk

Medlem A / Pedel (2024)
Anne Wohlert, have 67, pedel@hf-enghave.dk

Medlem B / Byggesagsansvarlig (2023)
Lasse Nielsen, have 27, Mobil 24 93 78 68, byggesagsansvarlig@hf-enghave.dk

Medlem C / Havevandring / IT-ansvarlig (2023)
Mads Dyrmose, have 47, Mobil 61 10 18 55, it-ansvarlig@hf-enghave.dk

1. suppleant (2024)
Helle Hørdum Poulsen, have 41

2. suppleant (2023)
Louise Provstgaard Holm, have 58

1. revisor (2024)
Tinne Stubbe Østergaard, Have 75, tinne75@hf-enghave.dk

2. revisor (2023)
Laura Leth Christensen, Have 55, laura55@hf-enghave.dk

Revisorsuplleant
Mathias Elmquist, Have 5

Opdateret 14/11/2021