8. februar 2008

Gammelt Byggereglement

Retningslinjer for byggeri i HF Enghave

Inden man bygger i HF Enghave, skal bestyrelsen modtage og godkende tegninger, der viser, at man overholder foreningens byggereglement. Reglerne er til for at bevare kolonihaveforeningens karakter til gavn for vores fælles hække og af sikkerhedsmæssige grunde.
Kontakt bestyrelsens byggeansvarlige (byggeansvarlig@hf-enghave.dk)

 1. I hver have må der bebygges op til 40 m2 brutto, dvs. udvendige mål.
  Byggeriets højeste punkt må max være 3,5 m målt fra jordniveau. Afstand til skel opregnes via omregningsmodellen 1,4 x afstand til skel. Dvs. max 2,1 m i højden ved 1,5 m. fra skel. Derfra kan det stige til max 3,5 m
 2. Fra skel til nærmeste punkt på huset skal der være minimum 1,5 meter.
 3. Der må desuden bygges et redskabs-/toiletskur på max 4m2 brutto. Skuret må ikke fungere som nogen form for beboelse og skal være adskilt fra selve huset.
 4. I tillæg til de 50m2, må der laves overdækket terrasse på op til 15m2 overdækning. En overdækket terrasse skal minimum have en åben side.
 5. Vinduer fra hemse må ikke placeres, så de er generende for naboer, og skal derfor have en særlig godkendelse fra bestyrelsen.
 6. Inden en brændeovn tages i brug, skal bestyrelsen have en kopi af skorstensattesten fra områdets skorstensfejer.
 7. Drivhuse må max have én væg bestående af andet materiale end lysgennemtrængelig glas eller plast, og taget skal tilsvarende bestå af lysgennemtrængelig glas eller plast.
  Der må ikke være direkte adgang til drivhuset fra hus eller overdækket terrasse.
  Drivhuse må ikke anvendes til beboelse, skur eller toilet.
  Højeste punkt må max være 3,5 meter målt fra jordniveau.
  Fra skel til nærmeste punkt på drivhuset skal der være minimum 1,5 meter.
 8. Vindmøller: Der skal søges tilladelse hos bestyrelsen før opsætning af vindmølle. Bestyrelsen vil bl.a. vurdere eventuelle lyd- og lysgener for naboer
 9. Opsætning af hegn: Der må kun opsættes hegn som midlertidig afskærmning, indtil en hækken er tæt. Der må opsættes hegn på max 1,8 m i højden, min. 1,5 m fra skel i en periode på højst 3 år, mens en ny hæk anlægges.”

 

Her følger et par eksempler på hvad tegningerne minimum skal indeholde:

 

Haveplan

 1. Hele haven og husets placering.
 2. Havenummer.
 3. Indgangens placering.
 4. Husets areal.
 5. Placering af vinduer og døre.

Grundplan

Facade

 1. Husets maks. højde.
 2. Afstand til nærmeste hæk.
 3. Vinduer og døres placering.

God arbejdslyst !

Opdateret 13. marts 2016