13. april 2017

Inden du køber

Kære køber!

Vores haveforening er ikke medlem af Kolonihaveforbundet, så bestyrelsen har ikke nogen indflydelse på salgsprisen
og man kan ikke skrives på en venteliste.

Tilmeld dig i stedet Havekøbslisten og bliv den første der får besked, når der kommer nye haver til salg på hjemmesiden.

Haverne der sælges i vores haveforening sælges oftest på vores hjemmeside, i Den Blå Avis eller Gul og Gratis.

Se haver der i øjeblikket er til salg på vores hjemmeside.

Som køber skal du være opmærksom på:

 • Vores haveforening har ikke status som varige haver.
 • Vi har lukket for vandet fra 1. december til 1. marts.
 • Der er ingen mulighed for af få indlagt strøm.
 • Vi har en max. byggehøjde på 3,5 meter.
 • Vi har ingen affaldsordning fra 1. oktober til 1. april.
 • Den overdækkede terrasse skal have en helt åben side.
 • Beboelse og folkeregisteradresse er ikke tilladt i haverne fra 1. oktober til 1. april.
 • Køb og salg er efter udbud og efterspørgsel.
 • Du har selv ansvar for at tjekke om haven er uden lån/hæftelser/pant.

Bestyrelsen kommer først ind i billedet ved den endelige haveoverdragelse.

Ved salg af have skal sælgeren betale en afgift på 500 kr.
til foreningens kasse.
Køber af haven skal betale et indmeldelsesgebyr på 100 kr.
til foreningens kasse.
Købs- og salgsgebyret betales kontant til kassereren
ved handelens indgåelse.
(Citat fra haveforeningens vedtægter § 10 Havekøb/-salg Stk. 5)

Inden du underskriver lejekontrakten, er det vigtigt, at du har læst følgende dokumenter:

I disse dokumenter er der nogle punkter, du skal være ekstra opmærksom på:

 • Helårsbeboelse er ikke tilladt – du må således heller ikke have folkeregisteradresse i haveforeningen i perioden 1. oktober til 31. marts.
 • Der er lukket for vandet i december, januar og februar måned.
 • Der er ikke mulighed for at lægge strøm ind.
 • Hækken skal klippes 2 gange om året, og haven må ikke fremstå som naturgrund.
 • Der skal ansøges om byggetilladelse, inden et evt. byggeri påbegyndes. Dette gælder også hvis man mener at overholde byggereglementet.
 • Kirken kan ophæve lejemålet ved misligholdelse af kontrakten. Der ydes ingen erstatning i dette tilfælde.
 • Lejekontrakten med kirken løber 30 år fra første spadestik af kloakeringen, der forventes at starte i år 2021 (jf. kontrakten med Menighedsrådet).
 • Haverne må kun lånes ud og ikke udlejes.
 • Derudover skal vi præcisere at toilettet ved menighedsrådet under ingen omstændigheder må benyttes af haveforeningens beboere.

Opdaterede regler og vedtægter kan altid findes på vores hjemmeside www.hf-enghave.dk.

Kloakering
Vi vil gøre dig opmærksom på, at der i Aarhus Kommune foreligger en plan om kloakering, der vil komme til at berøre vores haveforening.
Alle haveforeninger i kommunen skal kloakeres. Vi står på nuværende tidspunkt til kloakering i 2021. Udgifterne påhviler den enkelte lejer. Vi har startet en fælles opsparing i 2016 med 2.000 kr/have. I 2017 er vi steget og betaler nu 5.000 kr/have årligt. Vi skønner udgiften på kloakering vil være på ca. 70.000,- kr/have – vi ved endnu ikke hvordan finansiering kommer til at være.

Afbetaling på vandledning
I 2007 fik HF Enghaven lagt nye vandrør, og installeret målerbrønde i alle haver. Nogle af haverne betalte kontant, andre valgte at optage et lån i haveforeningen på 4100 kr. incl. renter og afdrag. Lånet løber over 10 år, med sidste afbetaling i foråret 2017. Afdragene bliver opkrævet sammen med havelejen. Lånet følger haven.

Haveleje – Vandforbrug – Adresseændring
Det er vigtigt, at du husker at give besked til haveforeningens kasserer ved ændring af postadresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer.
Ligeledes er det vigtigt, at du husker at betale alle dine regninger til tiden.
Havelejen, kloakopsparing og evt. afbetaling på vandledning, bliver sendt ud af PBS/ Nets 4 gange om året – til betaling 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november. Vær opmærksom på at den enkelte havelejer ifølge ordensreglementet har pligt til at henvende sig til kassereren hvis opkrævningen ikke er modtaget inden betalingsdato.
Vandmålere bliver aflæst på 2. havevandring og bliver opkrævet sammen med havelejen i november.

Nybyggeri
Du skal altid kontakte bestyrelsens byggeansvarlige byggeansvarlig@hf-enghave.dk ifm. nybyggeri eller restaurering i din have.
Du skal altid overholde HF Enghaves byggereglement.
Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt.

Lån og pant
Haveforeningen Enghave underskriver IKKE bankaftaler angående pant eller lignende i haverne.
Hver køber har ansvaret for egne eventuelle låneaftaler i forhold til finansiering af havekøb. Bestyrelsen er ikke administrativt i stand til at påtage sig et sådant ansvar, og har heller ikke bemyndigelse til at indgå sådanne bankaftaler. Dette skyldes at Haveforeningen Enghave ikke ejer jorden, men kun lejer den af Åby Sogns Menighedsråd.
tinglysning.dk kan man tjekke om der er pant i det hus man ønsker at købe, vær opmærksom på at nummerne i tinglysningen ikke altid er tilsvarende havens havenummer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Haveforeningen Enghave

Opdateret: Marts 2017 /Stefan