Vedtægter til afstemning ved GF 2022

§ 13 Havekøb/-salg

Stk. 2 Ved enhver overdragelse af en have, skal der udfærdiges et lejebevis underskrevet af sælger, køber samt et medlem af bestyrelsen.

Stk. 5 Ved salg af have skal sælgeren betale et salgsgebyr til foreningens bankkonto. Køber af haven skal betale et indmeldelsesgebyr til foreningens bankkonto. Indmeldelses- og salgsgebyret betales skal overføres digitalt og fremgå i foreningens bankkonto forud for handlens indgåelse.

Bestyrelsens kommentar
De markerede ændringer er stemt for på Generalforsamlingen september 2021.
– Stk 2: Ordlyden ændres, så alle medlemmer af bestyrelsen kan tage ansvar ved et havesalg.
– Stk. 5 Ordlyden har været praksis længe, da foreningen i mange år ikke har haft en fysisk “kasse”, som gældende vedtægter antyder.
Ændringen er dog ikke som vedtægt gældende før 2. afstemning ved Generalforsamlingen 2022 stemmer for ændringerne.

 

Opdateret okt 2021