Aarhus Kloakservice

Aarhus Kloakservice

Udgivet af

Bestyrelsen Enghave

Denne konto er hovedkonto til administration af hjemmesiden. Må ikke slettes. Opslag m.m. bør ske fra denne konto. Dermed vises "Bestyrelsen" som afsender. Emailadresse må ikke ændres! - Adresseændring foretages hos webhost: it-ansvarlig@hf-enghave.dk skal videresende til en mailadresse valgt af webside-administratoren.