Til nye (og gamle) medlemmer

Kære (potentielle) nye havelejer!

Allerførst vil vi fra bestyrelsens side ønske dig velkommen i Haveforeningen Enghave 🙂

Inden du underskriver lejekontrakten, er det vigtigt, at du har læst Enghaves vigtige dokumenter:

I disse dokumenter er der nogle punkter, du skal være ekstra opmærksom på:
⦁ Helårsbeboelse er ikke tilladt.
⦁ Der er lukket for vandet i december, januar og februar måned.
⦁ Haven må ikke fremstå som naturgrund.
⦁ Der skal altid ansøges om byggetilladelse, inden et evt. byggeri påbegyndes. 
⦁ Lejekontrakten med kirken løber 30 år fra første spadestik af kloakeringen, påbegyndt 2021.
⦁ Haverne må kun lånes ud og ikke udlejes.
⦁ Derudover skal vi præcisere at toilettet ved menighedsrådet under ingen omstændigheder må benyttes af haveforeningens beboere.

Hjemmeside og Facebookgruppe:
Opdaterede regler og vedtægter kan altid findes på denne hjemmeside.
Derudover vil vi anbefale dig at blive tilmeldt vores Facebookgruppe, hvor du kan følge med i, hvad der sker i haveforeningen (www.facebook.com/groups/enghave).

Kloakering:
Haveforeningen har netop gennemført kloakering i 2020/2021. Tilslutning og udgifterne påhviler den enkelte lejer. Vi har startet opsparingen i 2016 med 2.000 kr/have. I 2017 er vi steget og betaler nu 5.000 kr/have årligt. Vi skønner udgiften på kloakering vil være på ca. 70.000,- kr. pr. have.

Haveleje – Vandforbrug – Adresseændring:
Det er vigtigt, at du husker at give besked til haveforeningens kasserer ved ændring af postadresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer.
Ligeledes er det vigtigt, at du husker at betale alle dine regninger til tiden.
Havelejen + evt. afbetaling på ”vand-lån”, bliver sendt ud af PBS/ Nets 4 gange om året – til betaling 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november. Vær opmærksom på at den enkelte havelejer ifølge ordensreglementet har pligt til at henvende sig til kassereren hvis opkrævningen ikke er modtaget inden betalingsdato.
Vandmålere bliver aflæst på 2. havevandring og bliver opkrævet sammen med havelejen i november.

Nybyggeri:
Du skal altid kontakte bestyrelsens byggeansvarlige byggeansvarlig@hf-enghave.dk ifm. nybyggeri eller restaurering i din have.
Du skal altid overholde HF Enghaves byggereglement.
Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Lån og pant:
Haveforeningen Enghave underskriver IKKE bankaftaler angående pant eller lignende i haverne. Hver køber har ansvaret for egne eventuelle låneaftaler i forhold til finansiering af havekøb.
Bestyrelsen er ikke administrativt i stand til at påtage sig et sådant ansvar, og har heller ikke bemyndigelse til at indgå sådanne bankaftaler. Dette skyldes at HF Enghave ikke ejer jorden, men kun lejer den af Åbyhøj Kirke.

Trailer:
Hvis du vil være medlem af trailerklubben, kan du kontakte:
Jesper Dahlsgaard i Have 42
Tlf. nr.: 20408628.
Se mere på vores hjemmeside: Trailerklubben

Bestyrelsen:
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Bestyrelsen. Du kan finde kontaktinfo på alle medlemmer af bestyrelsen på hf-enghave.dk.
E-mail: bestyrelsen@hf-enghave.dk

VELKOMMEN I VORES HAVEFORENING

Med venlig hilsen
Bestyrelsen