Udvalg

I haveforeningen har vi forskellige udvalg, som står for at diverse arrangementer og opgaver i løbet af sæsonen.
Hvis du har gode ideer, spørgsmål eller andet, så tag gerne kontakt til det pågældende udvalg.

Kloakeringsudvalg
Email: kloakering@hf-enghave.dk
Jesper Dahlsgaard
Have 42
Lasse
Have 44
Strøm- og støjudvalg:
Email: eltilslutning@gmail.com
Lotte
Have 77
Tommy
Have 73
Prisudvalg:
Email: pris@hf-enghave.dk
Johnny
Have 66
Laura
Have 55
Tinne
Have 75
Alex
Have 67
Carsten
Have 64
Henrik
Have 6
 
Sociale aktiviteter og sommerfest (Sociale aktiviteter)
Email: aktivitetsudvalg@hf-enghave.dk
Astrid, 5 Charlotte, 52 Hans, 35 Stefan, 52
Fælleshave og vej (organisere praktisk arbejde)
Email: faelleshaven@hf-enghave.dk
Tinne, 75  Heidi, 44 Johnny, 66 Phillip, 23
Fie, 3      
Dræn af Enghave (hoveddræn)
Email: udvalgsnavn@hf-enghave.dk
Emil, 20 Solvej, 32 Jesper, 42
Fælleshus
Email: udvalgsnavn@hf-enghave.dk
Henrik, 6 Signe, 27  Jesper, 42 Stefan 49
Frejdis, 14 Renata, 32  
Ordensregler og vedtægter 
Email: udvalgsnavn@hf-enghave.dk
Gitte,  Mikko, 15 Emil, 20
Ventiler i ift. vandure (indhentning af tilbud)
Email: udvalgsnavn@hf-enghave.dk
Jesper, 42 Kristine, 65 Jesper, 80