Bestyrelse 2019-2020

 

Bestyrelse

Suppleant

Formand:
På valg 2021
Navn: Nicolai T. Wakeley
Have: Nr. 61
Mobil: 28 18 78 76
Formand(Snabel-A)HF-Enghave.dk
1. Suppleant:
På valg 2020
Ikke valgt på generalforsamlingen i 2019
Kasserer:
På valg 2020
Navn: Julie Peitersen
Have: Nr. 36
Mobil: 60 23 61 90
Kasserer(Snabel-A)HF-Enghave.dk
2. Suppleant: 
På valg 2021
Navn: Pia L. Sørensen
Have: Nr. 69
Bestyrelsesmedlem A:
På valg 2021
Navn:
Have:
Mobil:

Revisor:

Bestyrelsesmedlem B:
På valg 2020
Navn: Mads Iversen
Have: Nr. 32
Mobil: 23 67 84 31
Mads(Snabel-A)HF-Enghave.dk
1. Revisor:
På valg 2020
Navn: Tinne Stubbe Østergaard
Have: Nr. 75
Tinne(Snabel-A)HF-Enghave.dk
Bestyrelsesmedlem C:
På valg 2021
Navn: Peter Hjeds
Have: Nr. 57
Mobil: 22 87 55 87
Peter(Snabel-A)HF-Enghave.dk
2. Revisor:
På valg 2021
Navn: Hans Bruun Jensen
Have: Nr. 35
Hans(Snabel-A)HF-Enghave.dk
  Revisorsuppleant:
Ikke valgt på generalforsamlingen 2019

Kontakt:

Ved byggeri kontakt Peter og Mads:
Byggeansvarlig(Snabel-A)HF-Enghave.dk

Havevandring (alle i bestyrelsen):
Havevandring(Snabel-A)HF-Enghave.dk

Ved havesalg kontakt Julie og Nicolai S.:
Havesalg(Snabel-A)HF-Enghave.dk

Praktiske spørgsmål kontakt Julie og Mads:
Pedel(Snabel-A)HF-Enghave.dk

Hjemmeside Nicolai og Nicolai:
Hjemmeside(Snabel-A)HF-Enghave.dk

Opdateret april 2021 af Nicolai