Bestyrelse 2021-2024

Enghaves bestyrelse vælges på generalforsamlingen i marts.

Normalt vælges et medlem for to år ad gangen, således, at der altid er gengangere i bestyrelsen. (Se evt. vedtægter § 6 Afstemningsregler og valgprocedure.)

Perioden 2021-2024 ser lidt anderledes ud, da ingen modtog genvalg ved GF21:
På valg 2023: Formand, to menige medlemmer (B og C), 2. suppleant og 2. revisor.
På valg 2024: Kasserer, et menigt medlem (A), 1. suppleant og 1. revisor.

Bestyrelsens er foreningens øverste myndighed og daglige ledelse iht. generalforsamling og vedtægter.