Bestyrelse & Tillidsposter

Formand
På valg 2025
Navn: Henrik Rasmussen
Have: Nr. 6
Mobil: 61 65 55 45
formand@hf-enghave.dk
Kasserer
På valg 2026
Navn: Jørgen Dahlsgaard
Have: Nr. 48
Mobil: 29 89 44 56
kasserer@hf-enghave.dk
Bestyrelsesmedlem A
På valg 2025
Navn: Jesper Hoffmann
Have: Nr. 80
Mobil: 30 11 06 05
byggeansvarlig@hf-enghave.dk
Bestyrelsesmedlem B
På valg 2026
Navn: Anne Wohlert
Have: Nr. 67
Mobil: 61 66 66 79
pedel@hf-enghave.dk
byggeansvarlig@hf-enghave.dk
Bestyrelsesmedlem C
På valg 2025
Navn: Marie Børresen
Have: Nr. 39
Mobil: 26 96 72 65
marie39@hf-enghave.dk
Kontakt Bestyrelsen:
bestyrelsen@hf-enghave.dk

Bestyrelse Suppleanter

1. Suppleant
På valg 2026
Navn: Lotte Reimer
Have: Nr. 51
Mobil: 28 14 73 32
lotte51@hf-enghave.dk
2. Suppleant
På valg 2025
Navn: Louise Provstgaard Holm
Have: Nr. 58
Mobil: 60 13 60 15
louise58@hf-enghave.dk

Revisorer

1. Revisor
På valg 2026
Navn: Mikko Jensen
Have: Nr. 15
mikko15@hf-enghave.dk
2. Revisor
På valg 2025
Navn: Hans Bruun
Have: Nr. 35
hans35@hf-enghave.dk
Revisorsuppleant
På valg 2026
Navn: Lasse Hansen
Have: Nr. 37
lasse57@hf-enghave.dk

Opdateret april 2024 af  Jesper (42)