Arbejdssøndage i Fælleshaven

Søndag d. 12.6. og 19.6 kl. 9-14 – kom glad!!

 

Så har fælleshaveudvalget hevet de første buketter af ukrudt op og lagt en strategi for det kommende år🌼 Kort fortalt prøver vi at fokusere på fælleshaven som dejligt samlingssted for os alle ( at skabe plads), og det kræver, at vi hjælpes ad med at skabe luft i selve haven og med at holde ukrudt og andre vækster ude af nabohaverne🪴
Derfor bliver der de to nævnte søndage gang i lugejern, river, trimmere m.m. fra kl. 9. Medbring dig selv, lidt redskaber og en kop kaffe, og læg lidt tid i ‘Elises minde’, så det kan blive en dejlig sæson der.
Det kan også være, at du/I hellere vil lægge lidt tid en anden god dag, så derfor bringer vi her listen over de opgaver, som vi skal have løst – i prioriteret rækkefølge🥰. Grib fat. Giv besked herinde, hvis I tager fat på noget større🙏. Kontakt Philip, Fie (have 3), Stinne (have 75), Johnny (have 66) og Heidi Skov Kristensen (have 44) for mere info. Der kommer opslag på fysisk opslagstavle også.
  1. Lugning under hække/i skel
  2. Rense og oliebehandle havemøbler
  3. Trimme bålpladsen og siddepladser der
  4. Luge hele haven for udkrudt m.m. (skab plads)
  5. Klippe græsset – gerne flere gange:)
  6. Køre kvas/affald væk (og/eller bygge kvashegn)
  7. Luge/oprydde området forrest i haven til cykelparkering
  8. (efterår: genetablering af hække, aftale med Frejdis mfl.)
  9. (fældning af 1 af de større graner – spørg Philip)