Billeder fra sommerfesten 2012

Billeder fra åretes sommerfest i Haveforeningen Enghave

Tak til alle for en god fest.