Dato for sommerfest

Festudvalget har besluttet at årets sommerfest afholdes:

Lørdag den 18 juni

Så set kryds i kalenderen denne dato !

Tilmelding kommer på et senere tidspunkt.