Bilfri by (til på onsdag)

Weekendens arbejde med at udbedre vejene i haveforeningen gik rigtigt godt – undtagen på ét punkt – stampningen af det nye stabilgrus. Pga. den megen regn, som faldt og blev opsuget af gruset, var det ikke muligt at køre med pladevibratorerne i det meste af haveforeningen, så den del er endnu ikke afsluttet.

Vi lader nu vejene tørre mandag og så lejer vi 1 eller 2 pladevibratorer på tirsdag, alt efter, hvor mange vi er til på skift at betjene dem.
Kan du hjælpe i løbet af dagen, så sms Hans, tlf. 20 86 92 59. Blot et par timer ved en vibrator eller med en rive er også en hjælp, da vi måske bliver ved til kl. 20.
Vi mangler også nogle, som kan stå for returnering af maskinerne onsdag.

I mellemtiden vil vi bede jer lade være med at køre med bil på vejene, da det vil ødelægge det arbejde, vi er midt i at udføre.

Venligst, Vejudvalget