Arkiv for kategorien ‘Fællesareal’

Fælles grøntdage

onsdag, 19. juni 2024

Kære kolonister!

Det er sommer og alting gror så fint i kolonihaven – også på fællesarealer.
Da vi i år ikke har nogen gartner til at klare de fælles grønne arealer for os, er det en opgave vi er fælles om at løse.

For at holde fællesarealer, samtidig med det kan være både hyggeligt og nemt, har bestyrelsen besluttet, at vi indfører 4 fælles grøntdage.
De kolonister der har mulighed for at deltage, mødes kl. 10.00 i fælleshaven og fordeler de opgaver der trænger. Haveforeningen bidrager med mad og drikke, hvis du bidrager med godt humør og arbejde efter evne 🙂

Man er, som kolonihave ejer naturligvis velkommen alle dagene, men det forventes at man bidrager mindst en af dagene, så vi kan hjælpe hinanden med at passe det, vi har et fælles ansvar for og er fælles om at nyde.

De fælles grønne dag er:

✂️Lørdag 6/7 kl. 10.00 i fælleshaven: Medbring alt der giver mening i forhold til hækklipning. Det er hækken mod skolen og naboer modsat skolen der skal klippes.

Søndag 28/7 kl. 10.00 i fælleshaven: Medbring hvad der kan bruges til at lue ukrudt. Det er græsplænen i fælleshaven og mod kirken der skal slås, ligesom der skal lues i fælleshaven og hvad der nu trænger.

✂️Søndag 1/9 kl. 10.00 i fælleshaven: Medbring alt der giver mening i forhold til hækklipning. Det er hækken mod skolen og naboer modsat skolen der skal klippes.

Søndag 29/9 kl. 10.00 i fælleshaven: Medbring hvad der kan bruges til at lue ukrudt. Det er græsplænen i fælleshaven og mod kirken der skal slås, ligesom der skal lues i fælleshaven og hvad der nu trænger.

Ud over fælles grønne dage er det en gave for kolonihaven, hvis du har tid og lyst til at tage det der trænger indimellem. Det kan være græsset mod kirken, i fælleshaven, ukrudt der trænger eller hvad du får øje på.

Mvh
Bestyrelsen

Grus til fællesveje

tirsdag, 18. juni 2024

Kære medkolonister,
Der er leveret stabil grus i det nordvestlige hjørne af haveforeningen ud for Have 84 (se billede).

Gruset er beregnet til at fylde de værste huller på fællesvejene.
I er velkommen til at tage en trillebøre og kører det ud til, hvor der trænger.

Hilsener fra Vejudvalget

Fælles hækklipnings-dag

torsdag, 6. juni 2024

Søndag den 6. juli fra kl 10.

Vi mødes i fælleshaven og fordeler opgaver, med fokus på at klippe foreningens hække ud mod naboerne.

Der vil være fælles frokost, grillpølser og øl til alle der giver en hånd med.

Vi håber at denne dag bliver en god anledning til en hyggelig fællesfag med “en god snak over hækken” med en masse dejlige mennesker.

 

Bestyrelsesmøde 2/6-2024

tirsdag, 4. juni 2024

Referat

1. Velkommen

2. Kloakgæld:
29 haver har nu udbetalt kloakgæld. Der er 34 haver tilbage og for de resterende haver er renten sat ned med 0,5% til 7,2%. Fremadrettet reduceres den kvartalsvise ydelse en anelse som følge af dette.

2. Grøntarealer:

3. Affaldscontainere:
Det vurderes at det aktuelle antal passer til haveforeningens behov.

4. Grøntcontainer
Grøntcontainer kommer til at stå på parkeringspladsen 28/6-7/7 og 30/8-9/9.

5. Fællesarealer:
Bestyrelsen går i dialog med fælles have udvalget om hvordan vi bedst koordinerer fælles arbejdet i haveforeningen.
Fælles hækklip 6/7 kl. 10.00. Der er frokost og grillpølser og fadøl til alle der har givet en hånd med.

6. Årshjul:
Der udarbejdes årshjul til faste opgaver til næste generalforsamling. Desuden forslag til datoer for faste arrangementer i haveforeningen.

7. Fælles veje:
Vi har fået 2 tilbud og afventer et 3. tilbud. Derefter tages der beslutning til næste møde. Bestyrelsen vedtager atet må bestille et læs grus, således at det er muligt for haveforeningens medlemmer at lukke huller i vejene.

8. Havevandring:
Torsdag 27. juni kl. 19.00-21.00.
Torsdag 12. september 19.00-21.00

8. Eventuelt:

Nyt fra Vejudvalget

onsdag, 22. maj 2024

Til orientering har Vejudvalget indhentet tilbud til genoprettelse af vejene.
Indtil der er valgt et tilbud, bliver der bestilt grus, man selv kan køre ud der, hvor man synes, der trænger til reparationer.

Vejudvalget
Hans (19) og Mads (74)
Mail: vej@hf-enghave.dk

Bestyrelsesmøde 7/4-2024

mandag, 15. april 2024

Referat

1. Velkommen: Henrik

2. Godkendelse af referat og udsendelse af GF dokumenter
Referatet godkendes.

3. Grøntvedligeholdelse/hækaffald ved skolen
Aktuelt er der tvivl om det juridiske grundlag. De foreløbige sonderinger peger i retningen af at der højest må udbetales 1.500 kr. pr. person i honorar. Vi kan derfor ikke fortsætte den hidtidige ordning i god tro.
Det er derfor i bestyrelsen besluttet, at den hidtidige ordning, der blev pauseret før generalforsamlingen, fortsat pauseres indtil generalforsamlingen træffer ny beslutning.

Der er indsendt ansøgning om juridisk bindende svar hos SKAT. Indtil dette foreligger, kan der i kolonihaveforeningen foregå frivilligt arbejde, betaling til CVR nummer samt honorarbetaling som ovenfor beskrevet.
Dette svar er der desværre ventetid på, da vi er stillet i udsigt at modtage svar om 3 måneder.

Vi har derfor valgt at kontakte entrepenør der sørger for at fjerne hækaffald mod skolen og at planlægge hækdag før sommerferien.

Når det bindende juridiske svar foreligger, bliver haveforeningen orienteret.
Såfremt dette svar bekræfter at der ikke må udbetales honorar over 1.500 kr/år, fortsætter den nye ordning med frivilligt arbejde, betaling til CVR nummer samt honorarbetaling som ovenfor beskrevet.
Såfremt dette svar bekræfter at der må udbetales honorar på 25.000 kr/år. Vil vi tage initiativ til at der ved næste generalforsamling foretages afstemning om hvilken løsning foreningen ønsker.

4. Fælles veje – plan
Bestyrelsen går i dialog med udvalget.
I første omgang foreslås at veje afrettes med vejhøvl og at der lægges grus eller anden belægning inden for udvalgets tildelte økonomi.
Jesper tager kontakt.

5. Drænrør og vandproblematik på enkelte grunde
Udvalget har indhentet tilbud på reparation af drænrør, der går igennem haveforeningen.

I forslaget er det foreslået at udvalget afholder møde med bestyrelsen og fremlægger forslag. Udvalget inviteres derfor med til næste bestyrelsesmøde, til drøftelse af løsningsmodeller 5. maj kl. 14.00 i Enghave nr. 6.
Jesper tager kontakt

6. Hjemmeside
Vi fortsætter aktuelle løsning.

7. Kommunikation i bestyrelsen.
Vi aftaler at bestyrelsesmedlemmer er cc. på mail der sendes til relevante aktører

8. Eventuelt.
Der laves drev til enkelte udvalg i vores google drev. Jørgen sender mail ud til de enkelte udvalg, når løsningen er i drift.

Arbejdsdag i Fælleshaven søndag d. 27 august

fredag, 18. august 2023

+ Tyvstart med fliser lørdag 26. august i Fællesbyg

Den sidste søndag i august, september og oktober afholdes der arbejdsdage i Fælleshaven.

På arbejdsdagen i august slår vi os sammen med byggeriet og får den sidste del af 1. etape af byggeprojeketet i Fælleshaven afsluttet.

Byggeprojektet kom rigtig, rigtig langt i arbejdsweekenden tilbage i juni. Apropos denne, så har vi i de to udvalg ikke fået sagt et kæmpe tak til alle, der deltog! Målt på antallet af tomme sodavandsdåser og det arbejde, man kan se, der er udført, var det virkelig en kraftpræstation. Der blev flyttet mange ton grus, sand, jord og fliser. Der blev målt op, lagt metervis af tomrør, vandrør, kloakrør m.m. og kørt jord og grene på genbrugspladsen i pendulfart. Og sidst, men ikke mindst, så fik vi snakket sammen på kryds og tværs. Vi havde en lige så hyggelig og effektiv dag i juli med at få reetableret bålpladsen og bygget kvashegn/insekthotel og luget hække. Også tusind tak til den lille, effektive og kreative skare der.

Vi mangler ikke så meget, før vi er i mål med 1. bygge-etape. Det sidste sand og stabilgrus skal fordeles og stampes. Fliserne skal lægges, og så skal vi have gravet de sidste meter vandrør ned til og i målerbrønden.

Vi tyvstarter derfor lørdag 26.8. kl. 10 med at arbejde på flisearealet. Kl. 12 vil der være sandwich. Vi lejer et afrettersæt og en pladevibratoer hele weekenden. Kom glad. Alle kan være med, selvom de ikke kan løfte fliser:)

Søndag bliver der, som Fælleshaveudvalget har annonceret, afholdt almindelig arbejdsdag. Her skal vi bla. fortsætte arbejdet med fliserne og andre små projekter i Fælleshaven: lugning, udjævning af jordbunker osv. Også her starter vi kl. 10 og får sandwich kl. 12

Fælleshaveudvalget og Fælleshusudvalget håber på at se jer den 26. og 27.8. 🙂

Fællesbyg i Fælleshaven lørdag 17.juni

fredag, 19. maj 2023

Hyggelig arbejdsdag med FællesByg i Fælleshaven

Vi er nu klar til at tage det første spadestik i projektet med få bygget i Fælleshaven.

Det første trin er at få anlagt et stort fliseområde bagerst i haven.
Vi graver i samme omgang også kloak, el og vand ned.

Lørdag 17/6 starter vi fælles arbejdet op. Her skal vi:

  • Flytte fliser og have lagt dem.
  • Kørt jord(ler) væk og sand på.

Gravearbejdet gøres af Tommy med maskine 🙂

Er man til det knapt så tunge arbejde, er der også brug for jer!

  • Der er et par små projekter, der ikke kræver så meget fysik.
  • Desuden skal der også købes ind sandwich, laves kaffe og kage.

Har du erfaring med at lægge fliser eller kloakrør (skal efterfølgende godkendes af autoriseret kloakmester) må du gerne kontakte os i udvalget!
Hold dig ikke tilbage! – Vi har brug for nogen der har erfaring og som vil hundse rundt med os andre.

Program:
Kl 9:30 “Morgenkaffe” mm.
Kl 10:00 Klar, parat, start, Arbejdet fordeles
Kl 13:00 Frokost med sandwich
Kl 15:00 Kaffe og Kage

Medbring gerne trillebøre og skovl/spade.

Kan du ikke komme, men gerne vil låne din trillebøre ud, må du meget gerne stille den i Fælleshaven.

Du møder bare op – vi forventer ikke at du SKAL være der hele dagen – men du er velkommen…Vi bestiller pizza til aftensmad, til dem der har hjulpet i løbet af dagen

Vil man have morgenkaffe, skal man anmelde sin ankomst til os senest fredag
Det kan gøres via facebook begivenheden eller ved at sende en mail til byg@hf-enghave.dk eller sms til Ranatha på 60 64 14 04

Kloakering af Enghave

fredag, 16. oktober 2020

Haveforeningen Enghave vil i den kommende tid blive kloakeret. Vi starter så småt nu og ifølge tidsplanen er vi færdige 1. April.
Der vil derfor være støj fra gravemaskiner og eventuelt vandpumper hvis det bliver en våd perioede. Vi vil tage de hensyn vi kan.

Vores havegange vil af sikkerhedsmæssige hensyn blive afspærret.

I kan kontakte kloakeringsudvalget i Enghave på adressen kloakering@hf-enghave.dk og på tlf 20408628 (Jesper) eller 30595768 (Thomas)
Arbejdet udføres af VAM

 

Vejdage 2018

lørdag, 5. maj 2018

 

 

Vejdag

fredag, 20. april 2018

Indbyder til ” # den store vejdag 2018 ”

Lørdag og søndag d. 5 og 6 maj

Vi mødes på P- Pladsen kl 10.00

Vinteren og den megen nedbør har efterladt mange ”vandpythuller” i vejene..På de to sideveje har der desuden været en del erosion i form af små floder. Endelig har færdsel med store køretøjer lavet en del skader med fordybningede/kanter til følge.

Det derfor vigtigt vi får lappet og repareret vores veje i år.

Vi skaffer et bjerg på ca.25 m3 finstabilgrus, som vi skal have kørt ud, fordelt og stampet med pladevibrator på vores allesammmens efterhånden ramponerede veje.

For at ”dagen” skal blive en realitet er det nødvendigt du tilmelder dig.

Hvis der ikke er nok tilmeldinger aflyser vi.

Lørdag er der brug for minimum 20 personer.

Søndag er der brug for 5-6 personer til at stampe færdigt med pladevibratoren.

Haveforeningen giver frokost med øl og vand til det arbejdende folk.

Medbring skovl/rive og trillebør. Skriv havenr. På dine ting.

Tilmelding senest onsdag 2/5 (stabilgrus bestilles d 3/5) Tilmelding 2652 3933

På vegne af vejudvalget Johnny, Mads, Philip og Pia

Grus på p-pladsen

fredag, 30. juni 2017

Der ligger en bunke stabilgrus på p-pladsen. Det er bestilt til reperation af havegangene, og man er velkommen til at tage grus derfra, hvis der er huller på havegangene, som skal fyldes op.

Vh Bestyrelsen

Filtersand & Stabilgrus

fredag, 16. september 2016

imageSkriv til kassereren, hvor mange trillebøre I har hentet,
kasserer@hf-enghave.dk eller 23604146.

Priser:
20 kr. pr. trillebør
100 kr. for 7 trillebøre

Husk at skrive jeres havenummer i beskeden.
Beløbet bliver lagt på den kommende opkrævning i november måned, sammen med havelejen.
Filtersand bruges til jordforbedring, det lufter jorden og forøger evnen til nedsivning af vand.

Græsplæner:
Slå græsset i 3-4 cm højde og læg et tyndt lag (2-3 cm) ud over arealet, det øverste af græsset skal stadig kunne ses. Regnormene vil i løbet af 3-4 uger trække sandet ned i jorden, og dermed dræne og jordforbedre vores lerede jord.

Bede og køkkenhave:
Læg et tyndt lag (2-3cm) i bede og køkkenhaven, vend det i den øverste del af jorden med greb eller kultivator, eller lad det bare ligge og lad naturen klare arbejdet for dig, dog forsvinder det ikke helt så hurtigt ned i jorden som på græsplænen.

Se mere på: http://www.johs-sorensen.dk/filtersand.php

 

Stabilgrus er til vores fælles veje og koster ikke noget hvis det bliver brug på dem. Skal du bruge det inde i din egen have er prisen den samme som filtersandet.

 

Så er vi i gang

fredag, 29. april 2016

Vejfolket er nu i fuld gang med at køre og stampe grus.

imageimage

Kom endelig og giv en hånd med i dag.

Lørdag opfordres der til at man køre grus på de steder der mangler.

Søndag hvor det forhåbentligt er tørvejr skal alle hullerne med grus stampes. Kom og hjælp med at køre maskinen !

Mvh Vejudvalget

 

 

 

Så er der grus til vejene

mandag, 25. april 2016

På fredag om en uge (den 29. april) lejer vi en stamper og vil gerne have hjælp fra et par af jer til at fordele og stampe – så lyt efter lyden fra på fredag og weekenden ud!

Indtil da er I meget MEGET velkomne til at køre grus ud i de huller i vejen, der irriterer DIG mest 🙂

Philip siger:
Det er vigtigt at rive lidt på vejen før der puttes grus på, så husk skovl, trillebør og rive.
Det er også vigtigt at tromle straks efter at gruset er blevet lagt, mens gruset er fugtigt.
– Tromle står i Have 66

Mange hilsner fra Vejudvalget