Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Havevandring og grøntcontainer

Grundet den varme sommer og deraf sparsomme vækst i haverne, har vi valgt i år at have grøntcontainer og havevandring senere end vi plejer, for at vi alle kan få så meget udbytte af containeren som muligt.

Det betyder at vi får container fredag d. 21. september og weekenden over. Hvis der er behov for det, holder vi den nogle dage ind i den efterfølgende uge.

Vi går havevandring den efterfølgende weekend d. 29./30. september, hvor vi også læser vand af.

I hører fra os igen, når vi vi kommer lidt tættere på 🙂

Bedste hilsner
Bestyrelsen

 

Havevandring og grøntcontainer

Sæsonen er for alvor i fuld gang, og det betyder at det snart er tid til grøntcontainer og efterfølgenede havevandring.

Der kommer grøntcontainer på p-pladsen fredag d. 22. juni og står der weekenden over. Husk at den kun er til haveaffald og klip gerne store grene i mindre stykker, så der er plads til mest muligt.

Lørdag d. 30. juni kommer vi fra bestyrelsen en tur rundt i alle haver. Hvis du ikke er hjemme, så sørg for at vi har adgang til haven.

Vi vil især have fokus på at hækkene ikke er for brede og høje ( maks 2 meter)
Glade sommerhilnser
Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakering

Bestyrelsen og kloakeringsudvalget indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakering
af HF Enghave.

Generalforsamlingen finder sted mandag den 30. april og vil denne gang foregå fra kl. 17.00 – 20.00 i sognegården, C.A. Thyregods Vej 47-49, 8230 Åbyhøj (der serveres sandwich/sodavand undervejs).

Vi opfordrer alle til at læse materialet der er sendt på mail igennem, og håber at se så mange som muligt på dagen.

Så sæt et x mandag d. 30. april
eller tryk her for at tilføje til din kalender

De bedste hilsner
Bestyrelsen & Kloakeringsudvalget

Aarhus kommune – handleplan for kolonihaveområdet

Aarhus kommune er ved at udarbejde en handleplan for kolonihaveområdet, hvor der bl.a. laves tiltag mod helårbeboelse, overbebyggelse og prisudvikling og udarbejdes et udkast for ny lejekontrakt for kolonihaver på kommunal jord.

Handleplanen er pt. sendt i høring. Du kan læse mere om handleplanen, høringen og deadline for eventuelle høringsvar her (se bokse i højre side).

Bestyrelsen har ikke indsendt høringssvar, da handleplanen primært retter sig mod kolonihaver på kommunal jord, hvilket Haveforeningen Enghave ikke er.

Vh Bestyrelsen

Info. fra kassereren efter generalforsamling

Kære medlem

Inden for den næste måned vil du modtage årets første opkrævning fra Haveforeningen Enghave.

På generalforsamlingen, søndag den 5. marts, blev det besluttet af ændre antallet af opkrævninger fra 2 til 4 årlige opkrævninger. Fremover vil opkrævningerne have forfald 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november. I år vil opkrævningerne for 15. februar og 15. maj blive opkrævet samlet, med forfald 15. april.

Ligeledes blev det besluttet at kloakopsparingen skal stige fra 2.000kr til 5.000kr årligt, dvs. du bliver opkrævet 2.500kr. i kloakopsparing sammen med havelejen den 15. april.

Referatet fra generalforsamlingen bliver udsendt snarest.

De bedste hilsner

Stefan Straarup
Kasserer

På vegne af
Haveforeningen Enghaves Bestyrelse

PS

Du kan selv logge ind på vores hjemmeside og se dine opkrævninger eller opdatere dine stamdata.
Log ind på Medlemslogin

Brand

Natten til i dag har der været ild i et kolonihavehus i vores forening.

IMG_2883

Der var ingen i huset, så der er “kun” sket materielle skader.
Branden er nok startet pga. et tændt og glemt bloklys.

I nogle kolonihaveforeninger har foreningen en fælles forsikring for alle huse. Det har vi ikke i Enghave – Så se at få bestilt den brandforsikring !

Ved en brand er det vigtigt at få kontaktet 1-1-2 hurtigst muligt. Hjælpen skal gerne kunne nå frem hurtigt.
Derfor se at få klippet hækken ind
Det altså dumt hvis naboens hæk er for bred til at en brandbil kan komme frem hurtigt.

Er man vidne til en brand og ikke selv kan få fat på det uheldige medlem, må man gerne kontakte bestyrelsen. Så kan vi prøve at få fat på medlemmet.

IMG_0629Et andet problem er vores adresse. Hvad er vores adresse? Det staves jo på mange måder??

  • Havef. Enghaven
  • Enhaven, Haveforening
  • Haveforening Enghave
  • Enghaven
  • HF Enghaven
  • Sikkert flere…
  • Eller skal man skrive St. Blichers Vej 42?

Jeg havde i dette tilfælde hvor de skal ind via p-pladsen nok valgt den sidste.

Bestyrelsen arbejder allerede på at få styr på vores adresse.
Så den på sigt kommer til at hede: “Haveforeningen Enghave” efterfulgt af have nr.
Bestyrelsen/Jesper

Indkaldelse til den årlige generalforsamling

Kære Enghavebeboer !

Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i HF Enghave, der i år finder sted søndag den 6. marts fra kl. 14:30-18:00 (senest) på Åbyhøj Bibliotek.

På dette års generalforsamling skal vi bl.a. vende opsparing til kloakering samt stemme om muligheden for at bygge op til 50m2 i forlængelse af byrådets tilladelse til udvidelse.
Derudover skal vi finde to nye bestyrelsesmedlemmer til henholdsvis
kasserer og almindeligt bestyrelsesmedlem.

Vi håber derfor, at se så mange som muligt på dagen.

Dagsorden, regnskab, budget og balance er sendt på email eller med brev til dem der har valgt det.

generalforsamling

Vi glæder os til at se dig den 6. marts på Åbyhøj Bibliotek.

De bedste hilsner
Bestyrelsen HF Enghave

Endnu ikke 50m² huse i Enghave

Aarhus byråd har onsdag tilladt flere private og kommunale haveforeninger at ændre deres byggevedtægter til en husstørrelse fra max 40 m² til max 50 m².
Grunden hertil er et evt. muligt behov for tilbygning af badeværelse i forbindelse med kloakering.
Link til beslutning

En sådan byggeudvidelse er IKKE gældende i Haveforeningen Enghave, før vi eventuelt på en generalforsamling skulle vedtage nye retningslinjer i vores byggereglement.


Bestyrelsen påtænker at tage punktet med på dagsorden på Generalforsamlingen d. 6. marts, 2016.
Alle andre medlemmer har ligeledes mulighed for at indsende forslag til dagsorden omkring ændringer af byggereglementet.

Bestyrelsen