Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Tak for kolonihave sæsonen 2015

Sommeren forbi

Det var så endnu en sommer i Enghave. Sommer og sommer… men selvom vejret nu er skønt er det blevet 1. oktober, som ifølge vores ordensregler betyder at sæsonen nu er slut.

Ude i virkeligheden (Aarhus Kommune) har man ændret på hvornår man må være i haverne.
Dette gælder ikke Enghave.

HUSK:
At flytte jeres adresse med hjem.
At betale vandregningen

OBS:
Vores skraldespande bliver tømt for sidste gang på mandag.
Vandet bliver lukket 1. december – men du skal selv “puste” dine rør ud.

Bestyrelsen

Udlejning ikke tilladt

Vi minder fra bestyrelsen om, at det, iflg. lejekontrakt og haveforeningens egen beslutning i øvrigt, IKKE er tilladt at udleje haver.
Haverne må udlånes gratis til eventuelle sommervandere eller lign, men ikke udlejes via AirB&B eller andre udlejningsinstanser.

Længerevarende udlejning er heller ikke tilladt. Ved udlån af haver i længere tid vil bestyrelsen rette henvendelse til ejeren af kolonihaven og vudere om der er tale om udlejning. Ved tvivls spørgsmål vil sagen blive taget op på næstkomende generalforsamling.

Bestyrelsen

Grøntcontainer og havevandring

Torsdag den 25. juni om eftermiddagen og aften går bestyrelsen årets første havevandring.

Derfor er der som før omtalt bestilt en container til haveaffald, som vil komme på fredag og afhentes igen næste mandag.

Det var en stor succes sidste år.
Alle var gode til at “pakke” containeren så der var plads til mest muligt og så endte der ingen cykler, batterier, gamle havemøbler, kolonihavehuse, gamle venner, trampoliner, biler osv. i containeren – Ja faktisk var der kun hækaffald, grene og ukrudt. Præcis som vi har betalt for.

Husk også at flest mulige skal have gavn af containeren, så har du flere trailerlæs med hækaffald og træer skal du vente og se om der er plads søndag eftermiddag. (med eller uden tømmermænd)

Go arbejdslyst og go’ fest
Bestyrelsen

hækklipning

Invitation til generalforsamling

Nu er invitationen til årets generalforsamling sendt ud med email og med brev til dem der har ønsket dette.

Har du ikke modtaget nogen invitation bedes du kontakte vores kasserer Thomas: Thomas@HF-Enghave.dk

Vi i bestyrelsen håber at se jer Søndag den 8. marts kl 14 på Åbyhøj Bibliotek

Du må meget gerne tilmelde dig på Facebook, men det er ikke et krav.
https://www.facebook.com/groups/enghave/

Info om generalforsamling

Kære Enghavebeboer

Søndag den 8. marts 2015 indkalder bestyrelsen til den årlige generalforsamling for HF Enghave, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det kommer til at foregå fra kl. 14:00-17:00 på Åbyhøj Bibliotek.

Vi forventer at kunne præsentere et nyt kontraktudspil fra Menighedsrådet, hvilket er et væsentligt punkt, der vil kræve det meste af tiden. Men du er selvfølgelig velkommen til at indsende punkter til afstemning/diskussion til dagsordenen (indsendes til lotte@hf-enghave.dk). Derudover har vi 3 bestyrelsesposter på valg (Formandsposten samt 2 almindelige bestyrelsesposter) foruden 2. suppleant, 2. revisor og revisorsuppleant. Så overvej, om du kunne have interesse i at indgå i bestyrelsesarbejdet for vores haveforening.

Vi fremsender den officielle invitation til + bilag senest en måned før generalforsamlingen finder sted.

De bedste hilsner og God Jul
Bestyrelsen i HF Enghave

Tak for denne sæson

Det er blevet den 1. oktober og dermed også slut på 2014 sæsonen – selvom det er svært tro i dette milde vejr.

Husk at flytte din folkeregisteradresse hjem, hvis du har haft adresse i kolonihaven denne sommer.
Bestyrelsen vil tjekke op på at alle har fået flyttet deres adresse hjem denne vinter.

Skraldespandene bliver tømt for sidste gang på tirsdag og herefter skal du tage dit skrald med hjem.

Vandet bliver lukket 1. december,

Bestyrelsen ønsker alle et godt vinterhalvår 🙂