Arkiv for kategorien ‘Generalforsamling’

Generalforsamling 2024

onsdag, 7. februar 2024

Generalforsamlingen finder i år sted søndag d. 17. marts kl 13-17.
På Åby Bibliotek

Indkaldelsen er den 16. februar sendt ud til alle medlemmer.

Har du set at haveforeningen har en egen kalender?
Se den her på vores hjemmeside
Du kan få alle begivenhederne med over i din egen kalender

 

(ny) Dato for generalforsamling 2023

lørdag, 11. februar 2023

GF bliver i år lørdag den 25. marts kl. 13-17.

Mødet afholdes på Åby Bibliotek

Indkaldelse kommer senere og sendes ud på mail.

Ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakering

fredag, 13. april 2018

Bestyrelsen og kloakeringsudvalget indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakering
af HF Enghave.

Generalforsamlingen finder sted mandag den 30. april og vil denne gang foregå fra kl. 17.00 – 20.00 i sognegården, C.A. Thyregods Vej 47-49, 8230 Åbyhøj (der serveres sandwich/sodavand undervejs).

Vi opfordrer alle til at læse materialet der er sendt på mail igennem, og håber at se så mange som muligt på dagen.

Så sæt et x mandag d. 30. april
eller tryk her for at tilføje til din kalender

De bedste hilsner
Bestyrelsen & Kloakeringsudvalget

Info. fra kassereren efter generalforsamling

fredag, 10. marts 2017

Kære medlem

Inden for den næste måned vil du modtage årets første opkrævning fra Haveforeningen Enghave.

På generalforsamlingen, søndag den 5. marts, blev det besluttet af ændre antallet af opkrævninger fra 2 til 4 årlige opkrævninger. Fremover vil opkrævningerne have forfald 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november. I år vil opkrævningerne for 15. februar og 15. maj blive opkrævet samlet, med forfald 15. april.

Ligeledes blev det besluttet at kloakopsparingen skal stige fra 2.000kr til 5.000kr årligt, dvs. du bliver opkrævet 2.500kr. i kloakopsparing sammen med havelejen den 15. april.

Referatet fra generalforsamlingen bliver udsendt snarest.

De bedste hilsner

Stefan Straarup
Kasserer

På vegne af
Haveforeningen Enghaves Bestyrelse

PS

Du kan selv logge ind på vores hjemmeside og se dine opkrævninger eller opdatere dine stamdata.
Log ind på Medlemslogin

Indkaldelse til den årlige generalforsamling

lørdag, 6. februar 2016

Kære Enghavebeboer !

Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i HF Enghave, der i år finder sted søndag den 6. marts fra kl. 14:30-18:00 (senest) på Åbyhøj Bibliotek.

På dette års generalforsamling skal vi bl.a. vende opsparing til kloakering samt stemme om muligheden for at bygge op til 50m2 i forlængelse af byrådets tilladelse til udvidelse.
Derudover skal vi finde to nye bestyrelsesmedlemmer til henholdsvis
kasserer og almindeligt bestyrelsesmedlem.

Vi håber derfor, at se så mange som muligt på dagen.

Dagsorden, regnskab, budget og balance er sendt på email eller med brev til dem der har valgt det.

 

Vi glæder os til at se dig den 6. marts på Åbyhøj Bibliotek.

De bedste hilsner
Bestyrelsen HF Enghave

Dato for Generalforsamling 2016

fredag, 4. december 2015

I 2016 afholdes den årlige Generalforsamling i Haveforeningen Enghave

Søndag den. 6 marts kl 14:30
på Åbyhøj Bibliotek

Sæt Kryds I Kalenderen

Så sæt allerede nu kryds i din kalender.

Indkaldelse med dagsorden udsendes i februar.

Alle er velkomne til at komme med indkommende forslag, som skal sendes til bestyrelsen inden 1. februar

Invitation til generalforsamling

mandag, 9. februar 2015

Nu er invitationen til årets generalforsamling sendt ud med email og med brev til dem der har ønsket dette.

Har du ikke modtaget nogen invitation bedes du kontakte vores kasserer Thomas: Thomas@HF-Enghave.dk

Vi i bestyrelsen håber at se jer Søndag den 8. marts kl 14 på Åbyhøj Bibliotek

Du må meget gerne tilmelde dig på Facebook, men det er ikke et krav.
https://www.facebook.com/groups/enghave/

Info om generalforsamling

fredag, 19. december 2014

Kære Enghavebeboer

Søndag den 8. marts 2015 indkalder bestyrelsen til den årlige generalforsamling for HF Enghave, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det kommer til at foregå fra kl. 14:00-17:00 på Åbyhøj Bibliotek.

Vi forventer at kunne præsentere et nyt kontraktudspil fra Menighedsrådet, hvilket er et væsentligt punkt, der vil kræve det meste af tiden. Men du er selvfølgelig velkommen til at indsende punkter til afstemning/diskussion til dagsordenen (indsendes til lotte@hf-enghave.dk). Derudover har vi 3 bestyrelsesposter på valg (Formandsposten samt 2 almindelige bestyrelsesposter) foruden 2. suppleant, 2. revisor og revisorsuppleant. Så overvej, om du kunne have interesse i at indgå i bestyrelsesarbejdet for vores haveforening.

Vi fremsender den officielle invitation til + bilag senest en måned før generalforsamlingen finder sted.

De bedste hilsner og God Jul
Bestyrelsen i HF Enghave

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

lørdag, 31. maj 2014

Der er i dag udsendt indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, som vil komme til at omhandle nyt om forhandlingerne med menighedsrådet, et nyt projekt (have nr 12) og kloakering.

Den ekstraordinær generalforsamling finder sted kl 13 i festteltet den 21. juni – det er samme dag som den årlige Sommerfest i Enghave.
Husk at tage stole med 🙂

Har du ikke modtaget nogen email bedes du kontakte vores kasserer Thomas: thomas@hf-enghave.dk

Bestyrelsen

Ang. møde med Menighedsrådet

lørdag, 17. maj 2014

Vi har netop forleden haft et møde med Menighedsrådet (MR), bl.a. angående deres utilfredshed over prisniveau samt helårsbeboelse i Enghave. Utilfredsheden resulterede som bekendt i en opfordring fra MRs side, til at vi meldte os ind i Kolonihaveforbundet, inden vi indleder årets forhandlinger om ny langtidskontrakt (jvf referat fra GF).
Der var en god tone på mødet, ligesom MR viste en vis forståelse for vores ønske om at forblive en selvstændig haveforening. Dog blev opfordringen til indmeldelse ikke taget af bordet, da de tilsyneladende stadig mener, at der bør tages initiativer til at begrænse helårsbeboelse.
Da vi ved, at usikkerheden lige nu påvirker verserende havesalgs-sager, ønsker vi snarest at diskutere sagen med alle medlemmer. Et medlemskab af Kolonihaveforbundt vil medføre skærpede regler omkring bebyggelse og beboelse samt prissættelse af huse efter faste vurderingsskemaer. Desuden er bestyrelsen pålagt at tage et vurderingskursus for at kunne varetage sidstnævnte.
Dette vil vi meget gerne undgå, så vi har i bestyrelsen talt om at imødekomme MR med et par nye initiativer for at forhindre dette drastiske skridt.
Derfor vil alle blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 21.juni om eftermiddagen. Samme dag som sommerfesten, da vi denne dag har et stort telt at mødes i og mange alligevel er samlet.

Ps: Ved havesalg er vi som bestyrelse nødt til at oplyse købere om den nuværende situation. Vi beklager, at det går ud over sælgere for øjeblikket, men vi håber, at vi snart kan få skabt mere ro omkring situationen.

Venig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling i morgen

lørdag, 5. april 2014

Jeg var 100% sikker på at jeg havde meldt tidspunktet for generalforsamlingen ud på hjemmesiden for længst.

Det er ikke sket og er en fejl jeg først i dag er blevet gjort opmærksom på.

Men alle har dog fået et indkaldelse og en dagsorden, på enten email eller brev.
Så det burde ikke være noget problem.
Opdatering: Ikke alle der har ønsket at få indkaldelsen på brev har modtaget den. Thomas kontakter dem i dag.

Vi har vigtige ting på dagsorden – så håber på et stort fremmøde.

Vi ses på Åbyhøj Bibliotek kl 12:00 i morgen !

Mvh
Jesper og resten af bestyrelsen

Info om generalforsamling for 2013

torsdag, 15. november 2012

Sted: Hovedbiblioteket, Mølleparken, i salen på 2. etage.
Dato: Mandag d. 11. marts, kl. 18.00 til senest 22.00

OBS: I indkaldelsen som alle har modtaget på mail eller brev står der fra 17:30 til 21:00.
Så kom absolut senest kl 18, så starter vi præcis 18:00 🙂

Der er store punkter på programmet i 2013, bl.a. omkring kloakering, opsparing til kloakering og fornyelse af lejekontrakt.

Mere detaljeret indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud i starten af februar.

Husk at forslag til dagsorden derfor skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2012

søndag, 11. marts 2012

Lørdag den 24. marts er der generalforsamling.

Indkaldelse er sendt ud på mail og med post til dem der ønsker dette.

Punkt 7 på dagsorden bortfalder, da forslaget ifølge folkeregisteret vil stride mod CPR-loven.

Vi har brug for hjælp til at sætte borde op og til at lave kaffe m.m. – så kom gerne i god tid.

Mvh
Bestyrelsen

Generalforsamling 2011

fredag, 11. marts 2011

Lørdag den 19. marts afholdes den årlige ordinære generalforsamling i haveforeningen.

Vi starter kl 13, men kom gerne før for at hjælpe med at dække op.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, men du må meget gerne melde tilbage på vores Facebook gruppe om du kommer…så ved vi lidt om hvor mange er kommer.

Her kommer dagsorden og bestyrelsens beretning:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigenten konstaterer lovlig indkaldelse af generalforsamlingen

2. Godkendelse af dagsorden

3. Fremlæggelse af og afstemning om bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af og afstemning om foreningens regnskab for 2010

5. Fremlæggelse af og afstemning om foreningens budget for 2011

6. Opkrævninger ved vandforbrug m.v. Punkter v. kassereren

7. Fremlæggelse af indkomne forslag (se bilag fra Margit)

8. Kloakering.

9. Info fra bestyrelsen om følgende:
a) Ny affaldsbekendtgørelse 2010
b) Lågen med C.A. Thyregodsvej
c) Klipning af hække

10. Anmodning fra bestyrelsen om adgang til alle haver ved havevandring + forslag
til løsningsmodel

11. Konstituering af udvalg til:
a) Vejdag
b) Sommerfest
c) Æblemost dag

12. Valg til diverse tillidsposter (påbegyndes senest 16.30) : Formand + 2 x
bestyrelsesmedlem (Marianne og Jesper er på valg, Jesper genopstiller), 2. suppleant
(Hans) 2. revisor (Susanne) og revisorsuppleant.

13. Eventuelt

BESTYRELSENS BERETNING.

I skrivende stund har snevejret endnu en gang lagt sig som en kold dyne over Danmark, og på årets
første bestyrelsesmøde er vi enige om, at vinteren har været usædvanlig lang i år, og at vi snart
trænger til sol og varme, fuglefløjt og spirende haver.

Men indtil forårssolen kommer, kan vi glæde os over, at haveforeningen, inden kulden satte ind,
oplevede en sommer med masser af fællesskab, lange og tiltrængte vej-arbejdsdage, samt hyggelig
sommerfest og æblemostdag. Tak til alle, der gav en hånd med, i de ting der skulle gøres, og tak til
alle der bidrog med godt humør og initiativ. Regn og dårligt vejr gjorde vejprocessen besværlig, og
alligevel mødte rigtig mange op med skovl og trillebør. Vi kan især takke Phillip og Hans for at det
hele blev gennemført, for de knoklede stædigt på, længe efter at alle andre var gået hjem.

Desværre har vi også mistet et par medlemmer ret pludseligt i det forløbne år. I efteråret døde Erik,
og i starten af januar Suz. Begge har haft kolonihave herude i flere år og var meget aktive i vores
fællesarrangementer. Erik har desuden igennem tiden gjort en stor indsats som kasserer i
haveforeningen. Der blev naturligvis sendt blomster og en hilsen fra Enghave til familierne.

Bestyrelsen, hvoraf formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem er nyvalgte, har igennem året haft et
godt samarbejde, præget af mange gode snakke og havevandringer. Det var dejligt at komme rundt
på besøg i haverne og inspirerende at se, hvor forskelligt vi hver især kan indrette vores små pletter
af paradis. Der var ikke mange store ting at sætte fingeren på, og de fleste bemærkninger handlede
om haveaffald og uklippede hække. Det er altid hyggeligt at træffe folk ”hjemme” og få en lille
snak med på turen.
Det eneste, der gør havevandringerne tiltagende besværlige er, at en del haver er aflåst, når vi
kommer rundt. Dette er ikke noget problem, når vi får tilsendt en nøgle eller en kode forinden, men
får vi ikke det, betyder det, at vi må komme igen en anden gang. I år betød det en masse
efterfølgende opringninger, nye aftaler og tre ekstra runder. Da vi er begyndt på obligatoriske
vandaflæsninger, er det blevet helt nødvendigt at komme ind i alle haver. Af samme grund er det
vigtigt, at alle medlemmer hjælper til med arbejdet.

Bestyrelsens diskussioner det sidste år har især omhandlet vores fælles ordens- og byggereglement.
Vi vil altid gerne behandle hver sag ordentligt og retfærdigt, men vi må også konstatere, at enkelte
haveejere til tider føler sig uretfærdigt behandlet. Der bliver flere og flere ansøgninger på større
huse, med former og tilbygninger, der er svære at opmåle og med rumfang der ligger helt ud til
kanten af det tilladte, ifølge reglerne for småhusbyggeri. Derfor kommer vi meget på arbejde, for
det er som bekendt den siddende bestyrelse, der skal tolke og beslutte i enhver konkret sag. Det
betyder nogle gange, at (til)bygninger må flyttes eller gøres mindre. Vi opfordrer derfor til, at alle
læser byggereglementet og sender overskuelige byggeansøgninger i god tid inden et nybyggeri
påbegyndes.

Om en måned mødes vi til den årlige generalforsamling, hvor vi håber på at se så mange af jer som
muligt. Det er god anledning til at hilse på hinanden her ved sæsonens start, og der er desuden
vigtige diskussioner og afstemninger på programmet. Bestyrelsen vil også informere om bl.a.
kommende kloakering og nye affaldsbekendtgørelser.
Til slut et varmt velkommen til alle nye haveejere. Vi glæder os til at tage fat på sommerhalvåret
med jer, nye som gamle, og vil slutte af med dette kinesiske ordsprog, der bringer håb til os alle:

”Vil du være lykkelig én dag, så drik dig fuld. Vil du være lykkelig ét år, så gift dig. Vil du være
lykkelig resten af livet, så bliv havedyrker”.

Venlig hilsen bestyrelsen (Jesper Dahlsgaard, Marianne Toft, Astrid Monsen, Lene Møller og Lotte Salling)

Ekstraordinær generalforsamling

tirsdag, 6. april 2010

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling på Åby Bibliotek, søndag d. 11 april kl 14:00.

Der er kun to punkter på programmet.

  • Valg af formand
  • Tilføjelse til byggereglementet.

Da det ikke lykkes os at finde en formand på den årlige generalforsamling, står haveforeningen nu uden formand.
Bestyrelsen er på plads, vi mangler kun en formand !

Så var det ikke noget for dig? Eller kender du en…?

Med venlig hilsen
Bestyrelsen