Info om generalforsamling for 2013

Sted: Hovedbiblioteket, Mølleparken, i salen på 2. etage.
Dato: Mandag d. 11. marts, kl. 18.00 til senest 22.00

OBS: I indkaldelsen som alle har modtaget på mail eller brev står der fra 17:30 til 21:00.
Så kom absolut senest kl 18, så starter vi præcis 18:00 🙂

Der er store punkter på programmet i 2013, bl.a. omkring kloakering, opsparing til kloakering og fornyelse af lejekontrakt.

Mere detaljeret indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud i starten af februar.

Husk at forslag til dagsorden derfor skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Bestyrelsen