Arkiv for kategorien ‘Kontraktforhandlinger’

Kontraktudspillet er sendt ud til alle

onsdag, 25. februar 2015

I dag har Thomas på mail og brevpost (til de få der ønsker dette) sendt det kontraktudspil som menighedsrådet og bestyrelsen er blevet enige om.

Har du ikke modtaget nogen mail eller et brev så kontakt thomas@hf-enghave.dk

Vi håber på at I kan godkende den nye lejekontrakt på generalforsamlingen søndag den 8. marts.

Mvh
Bestyrelsen

Info om generalforsamling

fredag, 19. december 2014

Kære Enghavebeboer

Søndag den 8. marts 2015 indkalder bestyrelsen til den årlige generalforsamling for HF Enghave, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det kommer til at foregå fra kl. 14:00-17:00 på Åbyhøj Bibliotek.

Vi forventer at kunne præsentere et nyt kontraktudspil fra Menighedsrådet, hvilket er et væsentligt punkt, der vil kræve det meste af tiden. Men du er selvfølgelig velkommen til at indsende punkter til afstemning/diskussion til dagsordenen (indsendes til lotte@hf-enghave.dk). Derudover har vi 3 bestyrelsesposter på valg (Formandsposten samt 2 almindelige bestyrelsesposter) foruden 2. suppleant, 2. revisor og revisorsuppleant. Så overvej, om du kunne have interesse i at indgå i bestyrelsesarbejdet for vores haveforening.

Vi fremsender den officielle invitation til + bilag senest en måned før generalforsamlingen finder sted.

De bedste hilsner og God Jul
Bestyrelsen i HF Enghave

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

lørdag, 31. maj 2014

Der er i dag udsendt indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, som vil komme til at omhandle nyt om forhandlingerne med menighedsrådet, et nyt projekt (have nr 12) og kloakering.

Den ekstraordinær generalforsamling finder sted kl 13 i festteltet den 21. juni – det er samme dag som den årlige Sommerfest i Enghave.
Husk at tage stole med 🙂

Har du ikke modtaget nogen email bedes du kontakte vores kasserer Thomas: thomas@hf-enghave.dk

Bestyrelsen

Ang. møde med Menighedsrådet

lørdag, 17. maj 2014

Vi har netop forleden haft et møde med Menighedsrådet (MR), bl.a. angående deres utilfredshed over prisniveau samt helårsbeboelse i Enghave. Utilfredsheden resulterede som bekendt i en opfordring fra MRs side, til at vi meldte os ind i Kolonihaveforbundet, inden vi indleder årets forhandlinger om ny langtidskontrakt (jvf referat fra GF).
Der var en god tone på mødet, ligesom MR viste en vis forståelse for vores ønske om at forblive en selvstændig haveforening. Dog blev opfordringen til indmeldelse ikke taget af bordet, da de tilsyneladende stadig mener, at der bør tages initiativer til at begrænse helårsbeboelse.
Da vi ved, at usikkerheden lige nu påvirker verserende havesalgs-sager, ønsker vi snarest at diskutere sagen med alle medlemmer. Et medlemskab af Kolonihaveforbundt vil medføre skærpede regler omkring bebyggelse og beboelse samt prissættelse af huse efter faste vurderingsskemaer. Desuden er bestyrelsen pålagt at tage et vurderingskursus for at kunne varetage sidstnævnte.
Dette vil vi meget gerne undgå, så vi har i bestyrelsen talt om at imødekomme MR med et par nye initiativer for at forhindre dette drastiske skridt.
Derfor vil alle blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 21.juni om eftermiddagen. Samme dag som sommerfesten, da vi denne dag har et stort telt at mødes i og mange alligevel er samlet.

Ps: Ved havesalg er vi som bestyrelse nødt til at oplyse købere om den nuværende situation. Vi beklager, at det går ud over sælgere for øjeblikket, men vi håber, at vi snart kan få skabt mere ro omkring situationen.

Venig hilsen Bestyrelsen

Angående de aktuelle kontraktforhandlinger med kirken

onsdag, 7. maj 2014

Meddelelse fra bestyrelsen:

Der hersker en del usikkerhed og rygter omkring haveforeningen p.t., da Menighedsrådet pr. mail har formuleret en utilfredshed med prisniveau og helårsbeboelse i Enghave og derfor foreslået at vi melder os ind i Kolonihaveforbundet. Dette ville i så fald medføre skærpede regler omkring bebyggelse og beboelse, samt at prissættelse af huse efter faste vurderingsskemaer. Mere information har vi ikke lige nu, men vi ved, at et medlemskab af Kolonihaveforbundet i andre haveforeninger ikke nødvendigvis retter op på disse to områder.

Det kan andre tiltag dog eventuelt gøre, så vi prøver ihærdigt at få et møde i stand med kirken snarest muligt for at finde frem til en fælles forståelse.

Vi vil naturligvis melde ud, når vi ved mere, ligesom vi vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der skal tages større fælles beslutninger.

Ved havesalg er vi som bestyrelse nødt til at oplyse købere om den nuværende situation. Alt andet ville ikke være anstændigt. Vi beklager, at det går ud over sælgere for øjeblikket, men vi gør vores bedste for at få Menighedsrådet i tale.

Bestyrelsen