Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling på Åby Bibliotek, søndag d. 11 april kl 14:00. Der er kun to punkter på programmet. Valg af formand Tilføjelse til byggereglementet. Da det ikke lykkes os at finde en formand på den årlige generalforsamling, står haveforeningen nu uden formand. Bestyrelsen er på plads, vi mangler kun en formand ! Så Læs mere omEkstraordinær generalforsamling[…]

Indkomne forslag

Den årlige generalforsamling finder sted lørdag den 20. marts kl 12:00 på Åbyhøj Bibliotek Indkommende forslag skal sendes til: Hele-Bestyrelsen(Snabel-A)HF-Enghave.dk eller med posten inden 1. februar. § 4 Generalforsamling Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være Læs mere omIndkomne forslag[…]

Generalforsamling og indsendelse af forslag

Kære alle Som en lille reminder afholder vi årets generelforsamling søndag den 22. marts kl. 12 på Åby Bibliotek. Forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar (se vedtægterne § 4, Stk. 2). Forslagene skal sendes til Hele-Bestyrelsen(Snabel-A)HF-Enghave.dk eller til Birgit Alsgaard Jensen, Sønder Ringgade 23, 2.tv, 8000 Læs mere omGeneralforsamling og indsendelse af forslag[…]

Stor udskiftning i bestyrelsen

Kære medlemmer. Der er mange bestyrelses medlemmer der skal på valg til generalforsamlingen d. 22. marts. Der skal vælges 3 menige medlemmer, en forkvinde/mand, en suppleant og en revisor. Det er rigtig mange på en gang, og derfor opfordrer vi jer alle til at overveje om det ikke var noget for jer at stille op Læs mere omStor udskiftning i bestyrelsen[…]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årets Generalforsamling i haveforeningen Enghave, bliver afholdt søndag d. 9. marts 2008 fra kl. 12-16 på Åby Bibliotek.Indkommende forslag skal være bestyrelsen i henne senest mandag d. 4. februar, enten pr. email: bestyrelse@hf-enghave.dk eller pr. brev til Birgit Jensen, Søndre Ringgade 23, 2.tv, 8000 Århus C, da disse skal sendes ud med indkaldelsen. Forslag til Læs mere omIndkaldelse til ordinær generalforsamling[…]