Indkomne forslag

Den årlige generalforsamling finder sted lørdag den 20. marts kl 12:00 på Åbyhøj Bibliotek

Indkommende forslag skal sendes til:
Hele-Bestyrelsen(Snabel-A)HF-Enghave.dk
eller med posten inden 1. februar.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag skal medsendes indkaldelsen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen