Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årets Generalforsamling i haveforeningen Enghave, bliver afholdt søndag d. 9. marts 2008 fra kl. 12-16 på Åby Bibliotek.Indkommende forslag skal være bestyrelsen i henne senest mandag d. 4. februar, enten pr. email: bestyrelse@hf-enghave.dk eller pr. brev til Birgit Jensen, Søndre Ringgade 23, 2.tv, 8000 Århus C, da disse skal sendes ud med indkaldelsen.

Forslag til logokonkurrencen kan afleveres til bestyrelsen helt indtil Generalforsamlingen.

Vi håber på mange fremmødte.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen