Generalforsamling og indsendelse af forslag

Kære alle

Som en lille reminder afholder vi årets generelforsamling søndag den 22. marts kl. 12 på Åby Bibliotek.

Forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar (se vedtægterne § 4, Stk. 2).

Forslagene skal sendes til Hele-Bestyrelsen(Snabel-A)HF-Enghave.dk eller til Birgit Alsgaard Jensen, Sønder Ringgade 23, 2.tv, 8000 Århus C.

Vi håber at se mange fremmødte!

Bestyrelsen