Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Container regler

Vi har ingen ide om hvor meget plads der er i containeren, så for at flest mulige har gavn af containeren har vi lavet det sådan:

Fre-lørdag: Kun hækaffald, ukrudt og hvis du har LIDT der er beskåret.

Søndag: Støre mængder af grene og andet der er blevet beskåret.

Grene skal klippes så de fylder mindst muligt – tykke grene skal bruges til brænde.

Aldrig plastikposer, jord, sten og affald mm.Ser du noget der ikke skal være der, så hjælp med at fjerne det. Ellers koster de 9 gange så meget pr. ton

Bestyrelsen

Havevandring og container til haveaffald

Bestyrelsen går årets første havevandring onsdag den 2. juli fra kl 18.

Som noget nyt, vil der i år som et forsøg blive sat en stor container til grønt haveaffald på p-pladsen. Den vil komme i løbet af fredagen den 27. juni og blive hentet om mandagen den 30. juni.

Containeren er kun til hækafklip, grene, blade, græs, ukrudt osv. Ingen jord, ler eller sten.

God havearbejdslyst 😉

20140603-215606-78966897.jpg

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der er i dag udsendt indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, som vil komme til at omhandle nyt om forhandlingerne med menighedsrådet, et nyt projekt (have nr 12) og kloakering.

Den ekstraordinær generalforsamling finder sted kl 13 i festteltet den 21. juni – det er samme dag som den årlige Sommerfest i Enghave.
Husk at tage stole med 🙂

Har du ikke modtaget nogen email bedes du kontakte vores kasserer Thomas: thomas@hf-enghave.dk

Bestyrelsen

Ang. møde med Menighedsrådet

Vi har netop forleden haft et møde med Menighedsrådet (MR), bl.a. angående deres utilfredshed over prisniveau samt helårsbeboelse i Enghave. Utilfredsheden resulterede som bekendt i en opfordring fra MRs side, til at vi meldte os ind i Kolonihaveforbundet, inden vi indleder årets forhandlinger om ny langtidskontrakt (jvf referat fra GF).
Der var en god tone på mødet, ligesom MR viste en vis forståelse for vores ønske om at forblive en selvstændig haveforening. Dog blev opfordringen til indmeldelse ikke taget af bordet, da de tilsyneladende stadig mener, at der bør tages initiativer til at begrænse helårsbeboelse.
Da vi ved, at usikkerheden lige nu påvirker verserende havesalgs-sager, ønsker vi snarest at diskutere sagen med alle medlemmer. Et medlemskab af Kolonihaveforbundt vil medføre skærpede regler omkring bebyggelse og beboelse samt prissættelse af huse efter faste vurderingsskemaer. Desuden er bestyrelsen pålagt at tage et vurderingskursus for at kunne varetage sidstnævnte.
Dette vil vi meget gerne undgå, så vi har i bestyrelsen talt om at imødekomme MR med et par nye initiativer for at forhindre dette drastiske skridt.
Derfor vil alle blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 21.juni om eftermiddagen. Samme dag som sommerfesten, da vi denne dag har et stort telt at mødes i og mange alligevel er samlet.

Ps: Ved havesalg er vi som bestyrelse nødt til at oplyse købere om den nuværende situation. Vi beklager, at det går ud over sælgere for øjeblikket, men vi håber, at vi snart kan få skabt mere ro omkring situationen.

Venig hilsen Bestyrelsen

Angående de aktuelle kontraktforhandlinger med kirken

Meddelelse fra bestyrelsen:

Der hersker en del usikkerhed og rygter omkring haveforeningen p.t., da Menighedsrådet pr. mail har formuleret en utilfredshed med prisniveau og helårsbeboelse i Enghave og derfor foreslået at vi melder os ind i Kolonihaveforbundet. Dette ville i så fald medføre skærpede regler omkring bebyggelse og beboelse, samt at prissættelse af huse efter faste vurderingsskemaer. Mere information har vi ikke lige nu, men vi ved, at et medlemskab af Kolonihaveforbundet i andre haveforeninger ikke nødvendigvis retter op på disse to områder.

Det kan andre tiltag dog eventuelt gøre, så vi prøver ihærdigt at få et møde i stand med kirken snarest muligt for at finde frem til en fælles forståelse.

Vi vil naturligvis melde ud, når vi ved mere, ligesom vi vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der skal tages større fælles beslutninger.

Ved havesalg er vi som bestyrelse nødt til at oplyse købere om den nuværende situation. Alt andet ville ikke være anstændigt. Vi beklager, at det går ud over sælgere for øjeblikket, men vi gør vores bedste for at få Menighedsrådet i tale.

Bestyrelsen

5 indbrud og 2 cykler

Der har været mindst 5 indbrud i haveforeningen i dag, lørdag, d. 8. juni og tirsdag d. 4. juni.

I dag blev to indbrudstyve (to unge fyre) skræmt væk og lod disse to cykler stå tilbage.
Er der nogen, der ejer dem?
I så fald kontakt bestyrelsen. De står p.t. låst sammen på p-pladsen.

Og en opfordring: hold godt øje med hinandens haver og råb til tyvene, at I har set dem.

Hvis I har haft indbrud eller indbrudsforsøg, meld det til politiet!
Politiet gider ikke at gå ind i sagen, før der har været adskillige anmeldelser.

Mvh
Bestyrelsen

Møde med den nederste havegang

Haverne nr. 1 til nr. 16, lige og ulige numre indkaldes til møde 2. april kl 18:30 på Åby Bibliotek.
Menighedsrådet overvejer pt. om de vil inddrage nogle eller alle af haverne på det nederste gang til “kirkeligt formål”.
På mødet vil der blive orienteret om hvad vi ved, hvilke muligheder vi har og hvordan vi fremadrettet kan gribe situationen an.

Mvh
Bestyrelsen i HF Enghave

Den nederste havegang

Til almindelig orientering:

Bestyrelsen er i øjeblikket ved at forhandle ny lejekontrakt med kirken, men henblik på at få lejekontrakten forlænget til længere end 2025.
Dette gør vi da haveforeningen eller den enkelte lejer muligvis skal ud at låne rigtig mange penge i forbindelse med kloakering.
Et sådan lån vil kræve en længere løbetid.
Beklageligvis og til stor overraskelse har menighedsrådet luftet tanken om at opsige kontrakten med den nederste havegang fra 1-13 (måske også nr 15) ulige numre.
De haver kan ifølge vores nuværende lejekontrakt opsiges uden varsling, modsat resten af haveforeningen der er bedre stillet og har 5 års opsigelse.
Derfor har bestyrelsen sendt brev og email til de berørte haver og indkaldt disse til møde den 10. december.
Vi ved p.t. ikke mere end dette lige nu, da sagen først bliver taget op af det nye menighedsråd sidst i januar.

Bestyrelsen