Udlejning ikke tilladt

Vi minder fra bestyrelsen om, at det, iflg. lejekontrakt og haveforeningens egen beslutning i øvrigt, IKKE er tilladt at udleje haver.
Haverne må udlånes gratis til eventuelle sommervandere eller lign, men ikke udlejes via AirB&B eller andre udlejningsinstanser.

Længerevarende udlejning er heller ikke tilladt. Ved udlån af haver i længere tid vil bestyrelsen rette henvendelse til ejeren af kolonihaven og vudere om der er tale om udlejning. Ved tvivls spørgsmål vil sagen blive taget op på næstkomende generalforsamling.

Bestyrelsen