Container regler

Vi har ingen ide om hvor meget plads der er i containeren, så for at flest mulige har gavn af containeren har vi lavet det sådan:

Fre-lørdag: Kun hækaffald, ukrudt og hvis du har LIDT der er beskåret.

Søndag: Støre mængder af grene og andet der er blevet beskåret.

Grene skal klippes så de fylder mindst muligt – tykke grene skal bruges til brænde.

Aldrig plastikposer, jord, sten og affald mm.Ser du noget der ikke skal være der, så hjælp med at fjerne det. Ellers koster de 9 gange så meget pr. ton

Bestyrelsen