Bestyrelsesmøde 14/1-2024

Referat

1. Velkommen: Henrik

2. Kloaklån – delindfrielses – gentagelse af tilbud:
Jørgen er i dialog med banken om mulighed for tilbagebetaling af resterende kloaklån for de haveejere, der endnu ikke har tilbagebetalt kloakgæld.
Der udarbejdes forslag til behandling på generalforsamling 2024.
Baggrunden for denne overvejelse er, at renten på lånet er steget så meget, at ca. 1/4 af udgifterne aktuelt er renteudgifter.

3. Mobilpay – oprettelse status:
Der er oprettet konto, som kan anvendes ved sociale begivenheder samt gebyr for at stå på havekøbsliste mv. i haveforeningen.

4. Ejendomsskat/Grundskyld – trussel – nye system:
Ejendomsskat/Grudskyld har ændret sig for haveforeningens område. Det er endnu uklart om dette får implikationer på vores samlede udgifter til kirken. Jørgen har kontaktet kirken og de er ved at undersøge dette.

5. Havesalg- liste interesserede – afgift 50kr – eller 100kr:
Det vedtages at det fremadrettet koster 100 kr. om året, at stå på listen.

6. Kloaktilslutning/godkendelse – status:
Bestyrelsen har forestået dialog med kloakmester og klarmelding af kloak i de enkelte haver. Dette forløb er nu afsluttet. Der er haver der har fået dispensation, grundet manglende vandtilslutning i hus.
Der er 4-6 haver, der fortsat står som uafsluttede ved kommunen. Kommunen følger op direkte med disse haver.

7. Udlejning – aktuel sag – opfølgning info:
Der forberedes forslag til generalforsamling 2024 der ønskes tilføjet vedtægter for haveforeningen, med henblik på at alle haveejere og bestyrelsen, har klare rammer for udlejning og konsekvenser for brud på regler.

Foreløbigt udkast:
Udlejning må foregå minimun 6 måneder og maksimum 24 måneder svarende til udgifter til foreningen. Lejere må ikke bo i haveforeningen i perioden 1. november -1. marts. Bestyrelsen skal godkende lejekontrakt og lejere forventes at indgå i foreningens normale liv og samvær.
Kortfristet udlejning f.eks. AIRBNB, fører til øjeblikkeligt stop af udlejning samt skriftlig advarsel. Gentagne kortfristet udlejning trods advarsel fører til ekstraordinær generalforsamling med henblik
på eksklusion af foreningen.

8. Velkomstfolder – opdatering:
Marie og Anne ser på velkomstfolder.

9. Byggesager status:
Der er konstateret bebyggelse der overtræder gældende byggereglement, naboer er kontaktet og disse har accepteret at bebyggelsen først korrigeres, så gældende byggereglement overholdes, når ejer af haven sælger/fraflytter ejendommen.

Fremadrettet kan det ikke forventes, at korrektion af uretmæssig bebyggelse, kan udsættes til fraflytning/salg. Konstateres fremadrettet uretmæssig bebyggelse eller anden overtrædelse af byggereglement, skal det fjernes på bestyrelsens anmodning. Jf. Vedtægter og ordensregler.
Der forberedes forslag om paragraf 8 stk. 7 at ”ordensregler” ændres til ”ordensregler og byggereglement fremadrettet”

10. Grøntaffald – erfaring – fremtid:
Vi fortsætter fjernelse af grønt 2 gange om året med container.

11. Skraldeskur opdatering – fremtid:
Vi afventer kommunens regler for fremtidig affaldssortering. Tag fjernes. Ny løsning beskrives og vedtages af bestyrelsen, når nye regler for affaldssortering foreligger.

12. Vintervand – erfaring:
Ingen klager.

13. Hæk og græs:
Der nedsættes udvalg til generalforsamlingen.

14. Hækklipning ned til 2 meter:
I forbindelse med havevandring, ved hæk over 2 meter, får haveejer skriftlig advarsel. Er dette ikke udbedret ved næste havevandring får haveejer 2. skriftlig advarsel. En måned efter denne kontakter bestyrelsen gartner til udbedring. Udgifter til dette trækkes på haveejers haveleje.

15. Mødedatoer 2024
Vi aftaler fremadrettet første søndag i måneden: april, maj, juni, september og oktober.

16. Generalforsamling 2024
Orientering om forberedende arbejde

17. Aktiviteter i haveforeningen 2024
Fælleshaveudvalg – fortsætter
Aktivitetsudvalg – markedsdag, mosteridag og vis din have
Sommerfestudvalg – sommerfest
Hækudvalg – nyt udvalg
Fællesbyg – fortsætter

18. Eventuelt.
Intet nyt.