Arkiv for kategorien ‘Fællesareal’

Der er kommet nyt stabilgrus

onsdag, 4. august 2010

Vi vil opfordre alle til at give en hånd med at fordele det på vejene, hvor I kan se at der mangler noget.

Det er meget vigtigt at I tromler gruset når det er jævnt fordelt.
Tromlen hører hjemme ved affaldsøen.
Koden til låsen er 8155.

Vi lejer en stamper til weekenden (fredag eftermiddag – søndag).

Begræns bilkørsel på vejene mens arbejdet står på.

Mvh. Vejudvalget

Bilfri by (til på onsdag)

søndag, 20. juni 2010

Weekendens arbejde med at udbedre vejene i haveforeningen gik rigtigt godt – undtagen på ét punkt – stampningen af det nye stabilgrus. Pga. den megen regn, som faldt og blev opsuget af gruset, var det ikke muligt at køre med pladevibratorerne i det meste af haveforeningen, så den del er endnu ikke afsluttet.

Vi lader nu vejene tørre mandag og så lejer vi 1 eller 2 pladevibratorer på tirsdag, alt efter, hvor mange vi er til på skift at betjene dem.
Kan du hjælpe i løbet af dagen, så sms Hans, tlf. 20 86 92 59. Blot et par timer ved en vibrator eller med en rive er også en hjælp, da vi måske bliver ved til kl. 20.
Vi mangler også nogle, som kan stå for returnering af maskinerne onsdag.

I mellemtiden vil vi bede jer lade være med at køre med bil på vejene, da det vil ødelægge det arbejde, vi er midt i at udføre.

Venligst, Vejudvalget

Giv en hånd med på vores VEJDAGE

onsdag, 2. juni 2010

D.19+20 juni (bemærk ændret dato!)

Gratis mad og drikke til det arbejdende folk!

Da vi skal leje en del maskiner, er vi afhængige af, at mange hjælper. Giv derfor gerne en foreløbig tilmelding senest den 13., enten på opslagstavlen og/eller på mailadr: hansbruunj@gmail.com

Spontant fremmøde er også meget velkomment!!

Vi håber, at I vil bruge et par timer på vores fælles vejprojekt. Det er billigere for os alle, hvis vi kan gøre det selv, og det er hyggeligere og nemmere, når vi er mange.

VIGTIGT: Alle bedes hakke ukrudtet op på midter-rabatten af eget vejstykke INDEN d. 19!!

VI SES

OBS: P-pladsen afspærres fra torsdag aften d. 17.

Nyt fra parkeringspladsudvalget

torsdag, 11. juni 2009

Kære havelejer,

Onsdag den 13/5 holdt P-plads-udvalget møde.
Til stede var: Hans 35, Thorbjørn 20, Philip 23, Pia 57, Jacob 60 og Jacob 29. Det havde ikke været muligt at få fat i Jørgen fra have 48.

Vi blev ved mødet enige om at udskifte de eksisterende containere med nogle med en lille åbning i låget. Det betyder at man kun kan smide husholdningsposer i containerne, samt at låget ikke kan stå åbent. Derudover vil vi lave flgn. ændringer på parkeringspladsen/affaldsøen. Se vedhæftede billede!

1. Trailerparkeringen flyttes hertil for at optage den sidste parkeringsplads og dermed sørge for at brandbiler kan passere.
2. Velkomstskiltet flyttes frem så vi får endnu en plads bagved skiltet så dette stadig kan ses.
3. Skraldeøen åbnes i siden så skraldet kan køres den vej ud. Dermed undgår vi at en parkeret bil spærrer for tømning. Enden på skraldeøen åbnes også for at lave bedre luftcirkulation. I kombination med de nye containere håber vi at minimere lugtgenerne.
4. Opslagstavlen flyttes hertil.
5. Den gamle trailerparkering vil give 2 nye p-pladser.
6. Ved at flytte opslagstavle og indgang til skraldeø får vi 2 ekstra p-pladser.

p-pladskort

Budget: Udskiftning af containere 1600 kr.

Dette er vores forslag og vi mener ikke at der med ovenstående ændringer og lave budget vil være nogen grund til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Mange hilsner
Parkeringspladsudvalget.

Vejdag den 14. juni kl. 10

torsdag, 14. maj 2009

Så er der vejdag og vi har brug for din hjælp. Vejene er hullede og lerede efter nedlægningen af vandrør, og det skal vi have gjort noget ved. Vejdagen starter kl. 10.00 på parkeringspladsen, og slutter når vi har fordelt alt gruset i huler i vejene. Medbring en skovl, en rive og evt. en trillebør til udlægning af grus. Vi lejer også en trailer til formålet.

Desuden er der brug for folk til at indkøbe eller lave frokost til de skovlende. Vel mødt.