Vejdag den 20-21. August

Så er det snart tid til vejdag igen

Der skal gøres forskellige ting.. og der er brug for alle slags
hænder – store og små, sorte og hvide, unge og gamle, gale
og normale..

Der er følgende arbejdsopgaver:

1. Vejarbejde – udbedring af veje
2. Opslagstavle – udbedres og males (svenskrødt og hvidt)
3. Stakit ved skraldespande gives olie
4. Smutten – udbedres og males (svenskrødt)
5. Madforsyning til folket

Vi starter kl.10

Kom frisk med din skovl, trillebør og varme hænder…

Mange hilsener vejudvalget
Phillip have 23 (Mobil: 24666182/61820680)
Jesper have 80
Pia have 69