Nyt fra parkeringspladsudvalget

Kære havelejer,

Onsdag den 13/5 holdt P-plads-udvalget møde.
Til stede var: Hans 35, Thorbjørn 20, Philip 23, Pia 57, Jacob 60 og Jacob 29. Det havde ikke været muligt at få fat i Jørgen fra have 48.

Vi blev ved mødet enige om at udskifte de eksisterende containere med nogle med en lille åbning i låget. Det betyder at man kun kan smide husholdningsposer i containerne, samt at låget ikke kan stå åbent. Derudover vil vi lave flgn. ændringer på parkeringspladsen/affaldsøen. Se vedhæftede billede!

1. Trailerparkeringen flyttes hertil for at optage den sidste parkeringsplads og dermed sørge for at brandbiler kan passere.
2. Velkomstskiltet flyttes frem så vi får endnu en plads bagved skiltet så dette stadig kan ses.
3. Skraldeøen åbnes i siden så skraldet kan køres den vej ud. Dermed undgår vi at en parkeret bil spærrer for tømning. Enden på skraldeøen åbnes også for at lave bedre luftcirkulation. I kombination med de nye containere håber vi at minimere lugtgenerne.
4. Opslagstavlen flyttes hertil.
5. Den gamle trailerparkering vil give 2 nye p-pladser.
6. Ved at flytte opslagstavle og indgang til skraldeø får vi 2 ekstra p-pladser.

p-pladskort

Budget: Udskiftning af containere 1600 kr.

Dette er vores forslag og vi mener ikke at der med ovenstående ændringer og lave budget vil være nogen grund til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Mange hilsner
Parkeringspladsudvalget.