Vejdag den 14. juni kl. 10

Så er der vejdag og vi har brug for din hjælp. Vejene er hullede og lerede efter nedlægningen af vandrør, og det skal vi have gjort noget ved. Vejdagen starter kl. 10.00 på parkeringspladsen, og slutter når vi har fordelt alt gruset i huler i vejene. Medbring en skovl, en rive og evt. en trillebør til udlægning af grus. Vi lejer også en trailer til formålet.

Desuden er der brug for folk til at indkøbe eller lave frokost til de skovlende. Vel mødt.