Der er kommet nyt stabilgrus

Vi vil opfordre alle til at give en hånd med at fordele det på vejene, hvor I kan se at der mangler noget.

Det er meget vigtigt at I tromler gruset når det er jævnt fordelt.
Tromlen hører hjemme ved affaldsøen.
Koden til låsen er 8155.

Vi lejer en stamper til weekenden (fredag eftermiddag – søndag).

Begræns bilkørsel på vejene mens arbejdet står på.

Mvh. Vejudvalget