Den nederste havegang

Til almindelig orientering:

Bestyrelsen er i øjeblikket ved at forhandle ny lejekontrakt med kirken, men henblik på at få lejekontrakten forlænget til længere end 2025.
Dette gør vi da haveforeningen eller den enkelte lejer muligvis skal ud at låne rigtig mange penge i forbindelse med kloakering.
Et sådan lån vil kræve en længere løbetid.
Beklageligvis og til stor overraskelse har menighedsrådet luftet tanken om at opsige kontrakten med den nederste havegang fra 1-13 (måske også nr 15) ulige numre.
De haver kan ifølge vores nuværende lejekontrakt opsiges uden varsling, modsat resten af haveforeningen der er bedre stillet og har 5 års opsigelse.
Derfor har bestyrelsen sendt brev og email til de berørte haver og indkaldt disse til møde den 10. december.
Vi ved p.t. ikke mere end dette lige nu, da sagen først bliver taget op af det nye menighedsråd sidst i januar.

Bestyrelsen