Info om “bunken”

Som nogle måske har bemærket blev størstedelen (ifølge grab-manden, fra Rentor, nu er der også fuld åbenhed om firmavalget😉, var det faktisk størstedelen han tog med selv om den virkelig stadig er stor) af vores bunke afhentet i tirsdags.

Han kunne ikke have det hele og vi skal derfor have endnu en afhentning. Der er plads til lidt mere sagde han, derfor hentes resten af bunken mandag d.9.10. Så jer der mangler lidt kan måske nå det i weekenden. Men husk ikke alt for meget😉.

Vh Anne (67)
pedel@hf-enghave.dk

PS: som nævnt tidligere vil jeg evaluere og se om det er sådan vi skal gøre det fremover. Når regningen kommer, stikker jeg hovedet sammen med vores kasserer og tager stilling til det økonomiske aspekt.

Men derudover kan jeg indtil videre konkludere at en enkelt afhentning årligt i hvert fald ser ud til at betyde to læs, og så kan vi lige så godt dele det op med to årlige grøntaffalds afhentninger.

Der har været få men udelukkende positive tilbagemeldinger ift at have en bunke (vi mangler jo at se om der er et stort oprydningsarbejde bagefter).

Dvs indtil videre hvis økonomien bakker op er dette en acceptabel og måske bedre løsning, som jeg selv hælder til at foretrække.

Skriv endelig hvad I mener til mig. Og skulle I have lyst til en debat på Facebook så vid at jeg er udvidende herom og ikke har adgang hertil😎.

 

PPS: Til sidst vil jeg bare give lidt indspark til muligheder for at planlægge afhentning af grøntaffald anderledes.

Grabmanden fortalte at han kom i nogle haveforeninger/boligforeninger, hvor de havde en fast bunke og når den blev stor nok ringede de til ham. Der er nogle ulemper ved en mere eller mindre permanent bunke. Den ville tage en eller to p pladser, der kunne være rotte problemer og måske kunne der være dyr, der flyttede ind og blev taget med/dræbt (der har fx været nogle, der kunne være bekymrede for om nogle pindsvin lige nu overvejer at flytte ind og dermed miste deres bolig på mandag)

Personligt benytter jeg ikke at køre grøntaffald ud af haven (fraset invasive arter, padderokker og måske noget med torne). Vi kunne også overveje en løsning der nærmer sig denne tilgang lidt mere. Jeg skal dog med det samme bekende at jeg ikke har nogen holdning imod at køre grøntaffald væk. Det bruges vist ret godt til gas, kompost mm.