Nyhedsbrev nr. 2 – 2009

Havevandring
Søndag den 7. juli var vi på årets første havevandring, og det var hyggeligt at komme rundt og se de forskellige haver og snakke med jer. Som opfølgning på havevandringen har vi i forlængelse af vores ordensregler udsendt nogle påtaler. Nogle har allerede henvendt sig med spørgsmål til påtalerne, og vi vil gerne opfordre alle, der har spørgsmål til at henvende sig til os. Vores hensigt med påtalerne er ikke at ‘slå’ folk oven i hovedet men at skabe dialog omkring pasningen af haverne, byggeri mm.
I mange af haverne kunne vi se, at de gamle hække flere steder var på vej til at gå ud. For at sikre hækkene optimale vækstbetingelser vil vi gerne opfordre alle til at være ekstra opmærksom på ukrudt og uønskede træer/buske i hækkene. På den måde kan vi fællesskab sikre hækkene i mange år endnu.

Sommerfesten
HUSK SOMMERFESTEN PÅ LØRDAG DEN 20. JULI. Der bliver i den forbindelse stillet telt op på parkeringspladsen, som derfor vil være spærret af fra fredag kl. 12. Undgå også venligst at parkere på den lille
stikvej (E. Bøghs Vej).

Nye containere
Parkeringspladsudvalget har i samarbejde med bestyrelsen valgt at skifte de gamle affaldscontainere ud med en ny model, hvor låget ikke kan åbnes. I stedet er der en lille åbning, hvori man kan putte sin affaldspose.
Dette skulle gerne afhjælpe overfyldning af containerne, og dermed også mindske lugtscenerne. Containere bliver stillet op indenfor ca. 8 dage.

Vejdag
I søndags havde vejudvalget indkaldt til vejdag. Resultatet ses tydeligt, og fra bestyrelsens side skal der lyde en meget stor tak til alle dem, som hjalp i løbet af dagen.

Mange sommerhilsner
Bestyrelsen