Arkiv for kategorien ‘Nyhedsbrev’

Nyhedsbrev nr. 2 – 2009

torsdag, 18. juni 2009

Havevandring
Søndag den 7. juli var vi på årets første havevandring, og det var hyggeligt at komme rundt og se de forskellige haver og snakke med jer. Som opfølgning på havevandringen har vi i forlængelse af vores ordensregler udsendt nogle påtaler. Nogle har allerede henvendt sig med spørgsmål til påtalerne, og vi vil gerne opfordre alle, der har spørgsmål til at henvende sig til os. Vores hensigt med påtalerne er ikke at ‘slå’ folk oven i hovedet men at skabe dialog omkring pasningen af haverne, byggeri mm.
I mange af haverne kunne vi se, at de gamle hække flere steder var på vej til at gå ud. For at sikre hækkene optimale vækstbetingelser vil vi gerne opfordre alle til at være ekstra opmærksom på ukrudt og uønskede træer/buske i hækkene. På den måde kan vi fællesskab sikre hækkene i mange år endnu.

Sommerfesten
HUSK SOMMERFESTEN PÅ LØRDAG DEN 20. JULI. Der bliver i den forbindelse stillet telt op på parkeringspladsen, som derfor vil være spærret af fra fredag kl. 12. Undgå også venligst at parkere på den lille
stikvej (E. Bøghs Vej).

Nye containere
Parkeringspladsudvalget har i samarbejde med bestyrelsen valgt at skifte de gamle affaldscontainere ud med en ny model, hvor låget ikke kan åbnes. I stedet er der en lille åbning, hvori man kan putte sin affaldspose.
Dette skulle gerne afhjælpe overfyldning af containerne, og dermed også mindske lugtscenerne. Containere bliver stillet op indenfor ca. 8 dage.

Vejdag
I søndags havde vejudvalget indkaldt til vejdag. Resultatet ses tydeligt, og fra bestyrelsens side skal der lyde en meget stor tak til alle dem, som hjalp i løbet af dagen.

Mange sommerhilsner
Bestyrelsen

Nyhedsbrev nr. 1 – 2009

torsdag, 28. maj 2009

Kære allesammen

Dette er premieren på et nyt initiativ fra din ‘nye’ bestyrelse. Vi vil i løbet af sæsonen udsende nogle nyhedsbreve, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad der rører sig i haveforeningen, oplyse om kommende arrangementer og havevandringer mm.
Hvis du gerne vil have noget med i næste nyhedsbrev, kan du sende en mail til Jens-Ole(snabel-a)HF-Enghave.dk

Referat fra generalforsamlingen
Referatet er sendt ud for ca. en måned siden, og skulle man mod forventning ikke have modtaget det endnu,  bedes man rette henvendelse til bestyrelsen.

Sommerfesten

Årets sommerfest bliver lørdag den 20. juni på parkeringspladsen, som vi plejer. Det bliver et brag af en fest med skattejagt, auktion, livemusik og meget mere. Der er sendt indbydelse ud pr. mail, til dem, som har ønsket dette. Resten har fået én i postkassen i haven. Man kan tilmelde sig til Pia på Pia(snabel-a)HF-Enghave.dk eller til Susanne i have 24. Der er tilmeldingsfrist søndag den 14. juni.
I forbindelse med den årlige sommerfest plejer der at blive opstillet en container til storskrald og lignende på parkeringspladsen. Vi har i år valgt at spare denne container væk og vil i stedet opfordre alle til at hjælpe hinanden med at komme af med affaldet – eventuelt ved at gå sammen om at leje en trailer. Nogen i foreningen har en fælles trailer, som kan lejes for kun 25 kr. ved henvendelse til Jesper i nr. 42 – husk at booke den i god tid.

Ændring i ordensreglerne

Vi har lavet følgende tilføjelse til vores ordensregler under beboelse:

‘Haverne må kun udlejes til haveforeningens medlemmer’

Ovenstående står allerede i vores lejekontrakt og altså nu også i ordensreglerne.

Parkering
Vi vil gerne minde om, at parkering foran affaldsøen (om tirsdagen) og på havegangene ikke er tilladt. Vi opfordrer desuden til at bruge parkeringspladsen ved Gammelgårdsskolen og kirken i weekenderne.
Herudover kan parkering på E. Bøghsvej (den lille stikvej ud til St. St. Blichersvej) være generende for nogle af beboerne dér. Tag venligst hensyn til dette.

Hærværk og indbrud
Enkelte haver har i løbet af det sidste stykke tid været udsat for en del hærværk og indbrud. Politiet har været ude at se på noget af det, og vi vil gerne opfordre til, at alle fremtidige tilfælde meldes til politiet. Bestyrelsen vil også meget gerne have besked herom, så vi kan skabe et overblik over omfanget.
Hvis man ser mystiske personer luske rundt herude, er det en god idé at henvende sig til dem og spørge, om man eventuelt kan hjælpe med noget.

Vejdag
Vejudvalget har indkaldt til vejdag søndag den 14. juni kl. 10:

‘Så er der vejdag og vi har brug for din hjælp. Vejene er hullede og lerede efter nedlægningen af vandrør, og det skal vi have gjort noget ved. Vejdagen starter kl. 10.00 på parkeringspladsen, og slutter når vi har fordelt alt gruset i huler i vejene. Medbring en skovl, en rive og evt. en trillebør til udlægning af grus. Vi lejer også en trailer til formålet.
Desuden er der brug for folk til at indkøbe eller lave frokost til de skovlende. Vel mødt.’

Vi håber, at rigtig mange vil møde op og hjælpe med genetableringen af vores veje.

Havevandring
Vi går årets første havevandring søndag den 7. juni fra ca. Kl. 11. Vi glæder os og håber, at mange af jer vil være i jeres haver den dag.

Mange sommerhilsner
Bestyrelsen