Ønske om placering af brønd

Du har modtaget en email hvor du finder et oversigtskort over din have. Her skal vi bede dig påføre følgende vedr. din have:

  • Du bedes angive med en cirkel, hvor du ønsker placeringen af samlebrønden ifm. kloakeringen i 2021. Typisk vil det være der, hvor du i dag har placeret en septitank eller lignende.
    Se eksempel 1
  • Hvis du ikke har en septitank eller lignende, vil vi bede dig angive ved et eller flere X’er, hvor WC, bad og/eller køkkenvask/håndvask er placeret i dit hus.
    Se eksempel 2
  • Har du hverken toilet, bad eller vask i huset, bedes du blot indikere med en cirkel, hvor du gerne vil have samlebrønden placeret.
Send et billede retur til denne mailadresse (kloakering@hf-enghave.dk) eller aflever et fysisk eksemplar i Jespers postkasse i have 42 senest torsdag den 30. november. Såfremt du ikke besvarer inden fristen, vil Envidan ud fra deres bedste viden placere samlebrønden, hvor det passer bedst.

 

Ønske om placering af samlebrønd

Eksempel 1

 

Placering af køkkenvask, WC, bruser og håndvask.

Eksempel 2

Med venlig hilsen
Kloakeringsudvalget HF Enghave
Jesper (42), Pernille (58), Stefan (40) og Thomas (55)