Storskrald

Vi har vist aldrig brugt storskalds ordeningen i Enghave – selvom hvert medlem betaler for det.

Det er muligt at bestille hentning af storskrald på: https://nemaffald.aarhuskommune.dk/Storskrald/VaelgAfhentningsadresse

Du kan ikke få henttet:

  • bygge- og anlægsaffald, sanitet og køkkenelementer
  • døre og vinduer
  • haveaffald
  • skarpe genstande
  • husholdsningskemikalier og bekæmpelsesmidler
  • lysstofrør og energisparepærer
  • medicinrester – skal afleveres på apoteket
  • småt brændbart skal i dagrenovationsbeholderen
  • træpaller

Stil dit storskrald på p-pladsen ved containeren og i så kort tid som muligt.

Storskrald skilt