Der lukkes for vandet d. 1. december

Haveforeningens vandsystem bliver lukket fra d. 1. december 2017 til 1. marts 2018.

Hvis det ikke allerede er gjort, er det op til det enkelte medlem at få lukket i havens målerbrønd og få tømt eventuelle vandrør for vand, så man undgår frostsprængte rør.

Venlig hilsen
Bestyrelsen