Høje og brede hække

Til alle i Haveforeningen Enghave.

På havevandringen d. 19. juni bemærkede vi, at over halvdelen af alle haver har for høje eller for brede hække.

Hækkene må max være 2 meter høje (ved uenighed naboer imellem max 1,80 m).
Desuden skal de beskæres / klippes så meget i dybden, at de ikke rager ud og generer biler på grusvejene.

Vi vil gerne opfordre alle til snarest muligt at gøre noget ved dette.

Til orientering har hækkene godt af at blive beskåret langt ind til midten og blive luget for ukrudt i bunden, så de kan få nye kræfter og spire igen.
Mange steder i haveforeningen er hækkene over 80 år gamle.
Derfor skal hækkene passes meget, for at holde sig stærke nogle år endnu.

Venlig hilsen Bestyrelsen.