Havevandring 19/6

Bestyrelsen går havevandring søndag den 19. juni.
(Dagen efter sommerfesten)

Vi starter kl 12 og går i to hold, hvor vi starter fra nr 1 og fra nr 83.
Så arbejder vi os ind, så vi forhåbentlig er ved de midderste haver ved 16 tiden.

I år går vi ind i alle haver, så hjælp os ved ikke at låse.

Bestyrelsen håber at mange vælger at være i haven, så vi evt. kan klare spørgsmål og en påtale mundtligt.

Hækkene er mange steder langt over 2 meter høje og meget brede, så få dem nu klippet !
Husk at hjørnegrunde skal klippes på to sider udvendigt.

I vores ordensregler står der hvordan haverne skal holdes.
Her er et uddrag:

Havegangene
Alle fælles havegange renholdes af medlemmerne ud for deres haver og indtil vejens midte.
Ydergangene renholdes af haveforeningens gartner.

Havehold
Haveforeningens arealer må kun anvendes til haveformål. Hver have i foreningen skal holdes og må ikke henstå som naturgrund.
Haverne skal holdes tilpas ryddede og holdes fri for ukrudt i tilstrækkeligt omfang, så omgivende haver ikke generes.

Havenummer
Hver have skal være forsynet med nummer ved indgangen.

Hække
Hækkene skal sikres rimelige vækstvilkår, fordi de er vigtige som skel mellem haverne.
Hække langs foreningens ydergrænse klippes og renholdes af haveforeningens gartner to gange årligt.
Hække omkring de enkelte haver, herunder hæk mod fællesgang, skal klippes to gange årligt.
Højden på hækkene må maksimalt være 2 m. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem to medlemmer, er hækhøjden mellem haverne maksimalt 1,80 m.

Mange hilsner
Din Bestyrelse