Tildækning af vandbrønde

Kære medlemmer.

Som skrevet i sidste indlæg er det vigtigt at vandbrøndene bliver dækket til inden frosten sætter ind. Hvis ikke kan hele vandsystemet nemlig få skader, og forsikringen dækker ikke skader, hvis de er forårsaget af, at en vandbrønd ikke er dækket til. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at hvis ikke, jer der mangler at dække jeres brønd til, har gjort det inden d. 1. oktober, bestiller vi en mand til at gøre det, på den pågældende haves regning.

Med venlig hilsen bestyrelsen.