Grøntcontainer 1.-8. juni

Grøntcontaineren står nu på p-pladsen. Husk at det er en grøntcontainer, så jord, sten, affald m.m. har ikke hjemme i containeren. Den bliver stående her indtil torsdag d. 8. juni, og hvis der er behov for det, bliver den tømt efter weekenden. God arbejdslyst i haverne! De bedste hilsner fra bestyrelsen

Filtersand & Stabilgrus

Skriv til kassereren, hvor mange trillebøre I har hentet, på kasserer@hf-enghave.dk eller 23604146. Priser: 20 kr. pr. trillebør 100 kr. for 7 trillebøre Husk at skrive jeres havenummer i beskeden. Beløbet bliver lagt på den kommende opkrævning i november måned, sammen med havelejen. Filtersand bruges til jordforbedring, det lufter jorden og forøger evnen til nedsivning Read more about Filtersand & Stabilgrus[…]

Storskrald

Vi har vist aldrig brugt storskalds ordeningen i Enghave – selvom hvert medlem betaler for det. Det er muligt at bestille hentning af storskrald på: https://nemaffald.aarhuskommune.dk/Storskrald/VaelgAfhentningsadresse Du kan ikke få henttet: bygge- og anlægsaffald, sanitet og køkkenelementer døre og vinduer haveaffald skarpe genstande husholdsningskemikalier og bekæmpelsesmidler lysstofrør og energisparepærer medicinrester – skal afleveres på apoteket småt Read more about Storskrald[…]