Arkiv for kategorien ‘Havevandring’

Container til haveaffald

torsdag, 21. august 2014

Der kommer en container til haveaffald fredag den 5. september og hentes igen mandag morgen.

Bestyrelsen går efterfølgende havevandring

Mvh Bestyrelsen

Havevandring og container til haveaffald

tirsdag, 3. juni 2014

Bestyrelsen går årets første havevandring onsdag den 2. juli fra kl 18.

Som noget nyt, vil der i år som et forsøg blive sat en stor container til grønt haveaffald på p-pladsen. Den vil komme i løbet af fredagen den 27. juni og blive hentet om mandagen den 30. juni.

Containeren er kun til hækafklip, grene, blade, græs, ukrudt osv. Ingen jord, ler eller sten.

God havearbejdslyst 😉

20140603-215606-78966897.jpg

Havevandring på onsdag

fredag, 6. september 2013

Bestyrelsen går årets 2. havevandring tirsdag onsdag den 11. september fra kl 17.

Der skal aflæses vandforbrug, så vi skal ind i ALLE haver.
Så lås havelågen op og luk kamphunden ind 🙂

Din Bestyrelse

1. havevandring i år

søndag, 2. juni 2013

Bestyrelsen har den store glæde at gå årets første havevandring torsdag den 4. juli fra kl 17:00

Som altid tjekker vi om haven lever op til vores ordensregler og om nyt byggeri lever op til vores byggereglement.

Husk at hvis du har lås på din havelåge, skal du have låst op.

Vi håber at se jer i haverne.

Grønne hilsner fra din bestyrelse

2. havevandring og vandaflæsning

mandag, 3. september 2012

Bestyrelsen går årets 2. havevandring:

Mandag den 17. september fra kl 17.

Det er som altid vigtigt af vi har adgang til alle haver, især denne gang hvor vi også skal aflæse vand.

Hvis du er i tvivl om hvilke krav og regler der er til have og byggeri finder du vores ordensregler og byggereglement på hjemmesiden.

Grønne hilsner
Din Bestyrelse

1. havevandring den 26/6

mandag, 11. juni 2012

Bestyrelsen går åretes første havevandring tirsdag den 26 juni mellem klokken 17 og 21.

Vi kigger på om haverne holder sig inden for de rammer og krav som vores Byggereglement og vores Ordensregler stiller.

Det er typisk nybyggeri, hækken og ukrudt der bliver kigget på.

Vi håber at træffe jer i haverne, da det er lidt sjovere at få en snak med jer,  i stedet for at give en skriftlig påtale.

Havevandring d. 28/8

onsdag, 3. august 2011

Bestyrelsen går havevandring søndag den 28. august og starter kl 11.

Vi stater i nr 1 og når 84 og arbejder os ind mod midten af haveforeningen.
På denne havevandring læser vi også vandure af.

Vi har efter sidste havevandring skrevet om for høje og brede hække, da der er rigtig mange hække der er over de tilladte 2 meter.
Ja, faktisk er hækkene nogle steder over 3 meter !
Så få nu klippet den hæk ned og også ind, så feks. en brandbil kan komme forbi.

Med venlig hilsen
Din bestyrelse

Høje og brede hække

lørdag, 2. juli 2011

Til alle i Haveforeningen Enghave.

På havevandringen d. 19. juni bemærkede vi, at over halvdelen af alle haver har for høje eller for brede hække.

Hækkene må max være 2 meter høje (ved uenighed naboer imellem max 1,80 m).
Desuden skal de beskæres / klippes så meget i dybden, at de ikke rager ud og generer biler på grusvejene.

Vi vil gerne opfordre alle til snarest muligt at gøre noget ved dette.

Til orientering har hækkene godt af at blive beskåret langt ind til midten og blive luget for ukrudt i bunden, så de kan få nye kræfter og spire igen.
Mange steder i haveforeningen er hækkene over 80 år gamle.
Derfor skal hækkene passes meget, for at holde sig stærke nogle år endnu.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Havevandring 19/6

fredag, 3. juni 2011

Bestyrelsen går havevandring søndag den 19. juni.
(Dagen efter sommerfesten)

Vi starter kl 12 og går i to hold, hvor vi starter fra nr 1 og fra nr 83.
Så arbejder vi os ind, så vi forhåbentlig er ved de midderste haver ved 16 tiden.

I år går vi ind i alle haver, så hjælp os ved ikke at låse.

Bestyrelsen håber at mange vælger at være i haven, så vi evt. kan klare spørgsmål og en påtale mundtligt.

Hækkene er mange steder langt over 2 meter høje og meget brede, så få dem nu klippet !
Husk at hjørnegrunde skal klippes på to sider udvendigt.

I vores ordensregler står der hvordan haverne skal holdes.
Her er et uddrag:

Havegangene
Alle fælles havegange renholdes af medlemmerne ud for deres haver og indtil vejens midte.
Ydergangene renholdes af haveforeningens gartner.

Havehold
Haveforeningens arealer må kun anvendes til haveformål. Hver have i foreningen skal holdes og må ikke henstå som naturgrund.
Haverne skal holdes tilpas ryddede og holdes fri for ukrudt i tilstrækkeligt omfang, så omgivende haver ikke generes.

Havenummer
Hver have skal være forsynet med nummer ved indgangen.

Hække
Hækkene skal sikres rimelige vækstvilkår, fordi de er vigtige som skel mellem haverne.
Hække langs foreningens ydergrænse klippes og renholdes af haveforeningens gartner to gange årligt.
Hække omkring de enkelte haver, herunder hæk mod fællesgang, skal klippes to gange årligt.
Højden på hækkene må maksimalt være 2 m. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem to medlemmer, er hækhøjden mellem haverne maksimalt 1,80 m.

Mange hilsner
Din Bestyrelse

Havevandring

fredag, 23. juli 2010

Søndag d. 22. august går bestyrelsen havevandring.
Bestyrelsen vil på denne dag komme rundt og hilse på jer i jeres haver.
Vi håber, at så mange af jer som muligt vil være hjemme til en lille snak om haven.
Det er vigtigt at din havelåge ikke er låst, da bestyrelsen skal ind og se alle haver.
På vores hjemmeside www.hf-enghave.dk forefindes i øvrigt ordensregler og byggereglement.

Mange hilsner
Din bestyrelse 🙂

Havevandring

torsdag, 6. august 2009

Bestyrelsen går årets 2. havevandring lørdag den 29 august mellem kl 10 og 15.

Vi håber på at se mange i haverne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Havevandring på lørdag

mandag, 25. august 2008

Så er det tid til havevandring igen. Lørdag d. 30. august kommer vi rundt i haverne. Vi håber de fleste af jer har tid til at være i haverne. Hvis ikke, så husk at havelågen skal være åben.

Venlig hilsen bestyrelsen.

Havevandring

fredag, 22. august 2008

Bestyrelsen går havevandring lørdag d. 30 august og håber på at hilse på så mange som muligt.

Og beder alle om at holde deres haver åbne den dag.

Hilsen
Bestyrelsen

Havevandring

torsdag, 22. maj 2008

Bestyrelsen går årets første havevandring lørdag d. 14. juni, samme dag som vi holder sommerfest.

Vi er på farten fra kl. 10, vi håber at se mange i haverne.

På gensyn

Bestyrelsen