Kategoriarkiv: Havevandring

Havevandring og container til haveaffald

Bestyrelsen går årets første havevandring onsdag den 2. juli fra kl 18.

Som noget nyt, vil der i år som et forsøg blive sat en stor container til grønt haveaffald på p-pladsen. Den vil komme i løbet af fredagen den 27. juni og blive hentet om mandagen den 30. juni.

Containeren er kun til hækafklip, grene, blade, græs, ukrudt osv. Ingen jord, ler eller sten.

God havearbejdslyst 😉

20140603-215606-78966897.jpg

Havevandring d. 28/8

Bestyrelsen går havevandring søndag den 28. august og starter kl 11.

Vi stater i nr 1 og når 84 og arbejder os ind mod midten af haveforeningen.
På denne havevandring læser vi også vandure af.

Vi har efter sidste havevandring skrevet om for høje og brede hække, da der er rigtig mange hække der er over de tilladte 2 meter.
Ja, faktisk er hækkene nogle steder over 3 meter !
Så få nu klippet den hæk ned og også ind, så feks. en brandbil kan komme forbi.

Med venlig hilsen
Din bestyrelse

Høje og brede hække

Til alle i Haveforeningen Enghave.

På havevandringen d. 19. juni bemærkede vi, at over halvdelen af alle haver har for høje eller for brede hække.

Hækkene må max være 2 meter høje (ved uenighed naboer imellem max 1,80 m).
Desuden skal de beskæres / klippes så meget i dybden, at de ikke rager ud og generer biler på grusvejene.

Vi vil gerne opfordre alle til snarest muligt at gøre noget ved dette.

Til orientering har hækkene godt af at blive beskåret langt ind til midten og blive luget for ukrudt i bunden, så de kan få nye kræfter og spire igen.
Mange steder i haveforeningen er hækkene over 80 år gamle.
Derfor skal hækkene passes meget, for at holde sig stærke nogle år endnu.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Havevandring 19/6

Bestyrelsen går havevandring søndag den 19. juni.
(Dagen efter sommerfesten)

Vi starter kl 12 og går i to hold, hvor vi starter fra nr 1 og fra nr 83.
Så arbejder vi os ind, så vi forhåbentlig er ved de midderste haver ved 16 tiden.

I år går vi ind i alle haver, så hjælp os ved ikke at låse.

Bestyrelsen håber at mange vælger at være i haven, så vi evt. kan klare spørgsmål og en påtale mundtligt.

Hækkene er mange steder langt over 2 meter høje og meget brede, så få dem nu klippet !
Husk at hjørnegrunde skal klippes på to sider udvendigt.

I vores ordensregler står der hvordan haverne skal holdes.
Her er et uddrag:

Havegangene
Alle fælles havegange renholdes af medlemmerne ud for deres haver og indtil vejens midte.
Ydergangene renholdes af haveforeningens gartner.

Havehold
Haveforeningens arealer må kun anvendes til haveformål. Hver have i foreningen skal holdes og må ikke henstå som naturgrund.
Haverne skal holdes tilpas ryddede og holdes fri for ukrudt i tilstrækkeligt omfang, så omgivende haver ikke generes.

Havenummer
Hver have skal være forsynet med nummer ved indgangen.

Hække
Hækkene skal sikres rimelige vækstvilkår, fordi de er vigtige som skel mellem haverne.
Hække langs foreningens ydergrænse klippes og renholdes af haveforeningens gartner to gange årligt.
Hække omkring de enkelte haver, herunder hæk mod fællesgang, skal klippes to gange årligt.
Højden på hækkene må maksimalt være 2 m. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem to medlemmer, er hækhøjden mellem haverne maksimalt 1,80 m.

Mange hilsner
Din Bestyrelse